Studiemiddag over godsdienstvrijheid en Dialoog tussen godsdiensten - 6 april 2011  
Home > Thema's > Religies en levensbeschouwingen > Interreligieuze dialoog > Studiemiddag over godsdienstvrijheid en Dialoog...

31/1/11

Studiemiddag over godsdienstvrijheid

en

Openbare rede van Prof.Dr. Marcel Poorthuis

Studiemiddag

Staat de vrijheid van godsdienst onder druk?

Juridische, islamitische en filosofische perspectieven

 

De vrijheid van godsdienst geldt als een van de oudste verworvenheden van de moderne rechtstaat, en vandaag als een kernwaarde van de Europese Unie. Toch is er momenteel veel discussie over, vooral – zij het niet uitsluitend – in relatie tot de aanwezigheid van islamitische minderheden in Europa en ook in Nederland. De discussie betreft zowel de betekenis, de implementatie en de reikwijdte van de godsdienstvrijheid (bijvoorbeeld de publieke zichtbaarheid van religieuze symbolen) als ook de vraag, in hoeverre zij door de diverse godsdiensten, en stromingen daarbinnen, werkelijk wordt gedragen en verdedigd.

Op deze studiemiddag willen we zowel de seculier-juridische betekenis van de godsdienstvrijheid aan de orde stellen, als ook de religieuze fundering en betekenis ervan binnen islam, en zullen we filosofisch reflecteren op het principe van godsdienstvrijheid.

Kader: bijzondere leerstoel ‘Islam en Burgerschap’ aan de School of Theology, Tilburg University, bekleed in 2010-2012 door prof. dr. Mona Siddiqui (Glasgow). Prof. Siddiqui is een van de nieuwe vertegenwoordigers van de islam in het huidige debat in Europa. De Britse regering vraagt haar regelmatig om advies en ze treedt op in nieuwsmedia als BBC en The Times.

Datum/tijd:         6 april 2011, 13.00-15.45

Plaats:                Universiteit van Tilburg, Warandalaan 2, Cobbenhagen Building, zaal CZ 005

Taal:                  Nederlands (lezingen van prof. van Bijsterveld en prof. de Wit met Engelse samenvatting) en
                          Engels (lezing prof. Siddiqui  en discussie)

Programma

13.00 – 13.05 : welkom door dagvoorzitter, dr. Harm Goris (UvT)

13.05 – 13.30 : Prof. dr. Sophie van Bijsterveld (UvT): De wet en de godsdienstvrijheid.

13.30 – 13.55: Prof. dr. Theo de Wit (UvT): Het recht om te verschillen, ofwel: staat de godsdienstvrijheid vandaag
                      onder druk?

13.55 – 14.15: pauze

14.15 – 14.55: Prof. dr. Mona Siddiqui: Is the freedom of religion under threat? A Muslim view.

14.55 – 15.30: discussie tussen sprekers en zaal

15.30 – 15.35: afsluiting

 

Openbare rede

Dialoog tussen godsdiensten: toekomst of verleden tijd?

Aansluitend vindt oratie plaats van prof. dr. Marcel Poorthuis: ‘dialoog tussen de godsdiensten: toekomst of verleden tijd?’., aanvang om 16.15 precies.

Datum/tijd:       6 april 2011 om 16.15 uur precies

Plaats:              Universiteit van Tilburg, campus, Cobbenhagen Building, Aula

Programma

Prof.dr. M.J.H.M. Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze Dialoog, aanvaardt zijn ambt met het houden van een openbare rede, getiteld:

Dialoog tussen de godsdiensten: toekomst of verleden tijd?

Na afloop receptie in de Portrettenzaal.

Voor routebeschrijving naar de Universiteit, http://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Interreligieuze dialoog" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol