Kritiek rabbijn Evers op Kairos-document niet legitiem  
Home > Thema's > Religies en levensbeschouwingen > Christendom en Jodendom > Kritiek rabbijn Evers op Kairos-document niet l...
Een Ander Joods Geluid
9/3/10

Kritiek rabbijn Evers op Kairos-document niet legitiem

In een opiniestuk spreekt rabbijn Evers van het Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap (NIK) zich uit tegen  het Kairos-document.

Het NIK omschrijft Evers' taak als 'de Joodse opinie over uiteenlopende maatschappelijke thema's uit te dragen'. Het is een veelzeggende misvatting, dat het NIK meent dat Evers in een positie is 'de joodse opinie' uit te dragen; er is niet maar ťťn 'joodse opinie', de orthodoxe van het NIK, er zijn er vele: liberale, seculiere, vrijzinnige, en ook die zijn er weer in soorten.

Wie ontkent dat IsraŽl Palestijnse gebieden bezet houdt, zoals rabbijn Evers, omdat hij meent dat joden ooit Ďvan Godí alle rechten op het gebied gekregen hebben en er voor de Palestijnen Ďdusí geen enkel recht overblijft,  plaatst zichzelf logischerwijze buiten elk debat over de gevolgen van de IsraŽlische politiek tegenover de Palestijnen. En die gevolgen, en hoe die ongedaan te maken, daarover gaat nu bij uitstek het Kairosmanifest. Evers heeft daar net zoveel over te zeggen als godloochenaars over God of geheelonthouders over sterke drank.  

In het onlangs verschenen 'Kairosdocument' beschrijven Palestijnse christenen de situatie van nood van de Palestijnen, christenen ťn moslims, onder de IsraŽlische bezetting. Het document stuit in Nederland op verontwaardigde kritiek van onder meer joodskerkelijk zijde. Wij zijn de mening toegedaan, dat er geen enkele legitieme ruimte is voor kritiek, zoals die verwoord wordt door rabbijn Evers, de toonaangevende rabbijn van het Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap. Daar hebben wij de volgende redenen voor.

Het begrip Ďbezetting
De heer Evers maakt al jaren openlijk bezwaar tegen het begrip 'bezetting'. Hoe kunnen joden 'hun eigen, door God beloofde land' bezetten, redeneert hij. Daarmee doet Evers zich onmiddellijk al kennen als een fundamentalist, die zijn uitleg van wat hij houdt voor Gods woord, zoals dat in de Tora zou zijn vastgelegd, stelt boven het internationale recht. Dat spreekt immers onomwonden van de illegale bezetting door IsraŽl van de Palestijnse gebieden.  Bovendien meent Evers dat anderen, namelijk de Palestijnen zich bij zijn uitleg hebben neer te leggen. In Evers' theologisch universum zijn de joden de enige rechtmatige eigenaren van de westelijke Jordaanoever, die Evers aanduidt met joods-Bijbelse namen. Voor Palestijnen is daar Ė ongeacht hun godsdienst Ė geen plaats, dan hoogstens onder IsraŽlische heerschappij.

Voor Palestijnen daar geen eigen staat, hoe klein ook. Dit is fundamentalisme ten voeten uit: de overtuiging in een Goddelijke orde als enige groepering het ware geloof te bezitten en over de juiste uitleg daarvan te beschikken, gekoppeld aan het idee, dat anderen zich hebben te voegen naar die uitleg,  goedschiks of kwaadschiks.

Omdat hij van geen 'bezetting' horen wil, is rabbijn Evers aanhanger van het nederzettingenbeleid, en tegenstander van het delen van Jeruzalem en, als gezegd van een Palestijnse staat op de Westoever. De rabbijn vertegenwoordigt aldus in Nederland het compromisloze streven van de joodse kolonisten naar een Groot IsraŽl. Laat duidelijk zijn: de nederzettingen zijn illegaal, maar Evers heeft het recht zijn opvatting uit te dragen, hoe verwoestend die ook zijn mag voor elk perspectief op een rechtvaardige vrede, waar ook IsraŽl alle baat bij zou hebben. Het getuigt evenwel van een dubbele standaard de gevolgen van een dergelijk beleid voor de Palestijnen niet te willen zien.

Omdat hij denkt dat hij de waarheid in pacht heeft, meent Evers bovendien, dat joden hoogstaander zijn, in ieder geval in het Midden Oosten. ďWij'(! ) zijn moreel superieur aan onze omgevingĒ, schreef Evers, die in Nederland woont, in het Nieuw IsraŽlitisch Weekblad over IsraŽl.

Zijn opvattingen beperken zich daarbij niet tot het Mandaatgebied Palestina. Evers is ook de man die in hetzelfde weekblad in 2006 zijn rabbinale zegen heeft gegeven aan de door IsraŽl tegen Libanon ontketende oorlog, zo goed als hij ruim twee jaar later zijn volledige en onvoorwaardelijke solidariteit heeft betoond met de IsraŽlisch aanval op de burgerbevolking van Gaza. Voor zover valt na te gaan, heeft Evers nooit zijn stem verheven tegen de wurgende en bijna totale blokkade van Gaza, niet voor noch na de oorlog van 2008/2009.

Evers is derhalve een rabbijn die bezetting, onderdrukking, annexatie, boycot, oorlog en verwoesting negeert of zelfs zonder merkbare terughoudendheid rechtpraat, zolang die door joden worden bedreven. Het idee dat IsraŽl een ander volk of land kwaad zou kunnen doen, is voor Evers ondenkbaar. Voor hem is er altijd een excuus. Evers leeft in een niet bestaande wereld. Een mentaal getto, waarin, omgekeerd, altijd anderen er op azen joden te belagen en te schaden.

Evers is meester in de rechten en doctorandus in de psychologie; hij wordt geprezen om zijn geleerdheid in joodse zaken en bekleedt tal van functies in 'het joodse leven'. Sommigen zouden hem graag zien als opperrabbijn. Een gevierd man, die ten prooi is gevallen aan een ongeneeslijke verwarring tussen religieus jodendom en een extreme vorm van politiek zionisme, de leer die voor joden het hele Mandaatgebied Palestina als eigen staat opeist.

'IsraŽl' is voor Evers  een religieuze gemeenschap, die alle denkbare politiek-militaire middelen mag aanwenden om haar doelen te bereiken. Het is deze verwarring, die hem ertoe brengt te menen dat iemand 'joodser' is, naarmate hij zich zionistischer gedraagt. De rijke humanitaire en emancipatoire tradities van het jodendom zijn in die verwarring spoorloos verdwenen. Dat onder rabbijnen echter heel andere opvattingen mogelijk zijn, bewijzen de Rabbi's for Human Rights in IsraŽl en Amerika, en andere joods-religieuze organisaties die bindingen hebben met de kritisch-joodse stem.

Het Kairosdocument geeft de Palestijns-christelijke kijk op de situatie van de Palestijnen onder bezetting weer, en probeert daartegen hoop en actiemiddelen aan te dragen. Evers noemt het document ďonmiskenbaar eenzijdigĒ, en ďeen regelrechte oorlogsverklaring aan IsraŽlĒ. Dit zegt de man uit wiens mond nog nooit ťťn kritisch woord over IsraŽls optreden te horen viel, uit wiens pen nog nooit ťťn kritisch woord over IsraŽl is gevloeid, die ons elke oorlog die IsraŽl heeft gevoerd heeft aangeprezen. En dat waren echte oorlogen, met bommen, fosfor en granaten, geen papieren noodkreten als het Kairosdocument. Zo'n houding zou niet 'onmiskenbaar eenzijdig' zijn?

Omdat de categorische ontkenning van de bezetting Evers' centrale  leerstuk is, is voor hem in de discussie over de zaken waar het Kairosdocument aandacht voor vraagt geen plaats, niet voor zijn mening en niet voor zijn boosheid. Evers heeft over de bezetting net zo veel recht van spreken, als iemand die het bestaan van God loochent, gerechtigd is zijn mening over de kwaliteiten van God ten beste te geven. Het geeft geen pas, dat Evers de Palestijnse christenen kapittelt over hun analyse van een situatie, die hij als niet bestaand  beschouwt. Dat geldt evenzeer voor het Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap waarvan hij de zegsman is, en voor al degenen in joods en christelijk Nederland die zich in deze discussie willen mengen, zonder het kardinale uitgangspunt te accepteren: IsraŽl bezet illegaal de Palestijnse gebieden en onderdrukt de Palestijnen met een militair regime.

De bezetting niet erkennen impliceert: Palestijnen niet erkennen als bevoegd en in staat tot het beschrijven van hun eigen situatie. Het uitgangspunt van de discussie keihard ontkennen, maar wel  een mening ten beste geven, zoals Evers en anderen doen, houden wij voor onwaarachtig.

Is er dan niets waarin wij het met Evers eens kunnen zijn? Jawel! Hij werpt de kerken voor de voeten: ďik ervaar het als een zonde tegen G'd en de mensheid om je Joodse roots zo te verloochenenĒ. Wie de schoen past, trekke hem aan. Evers zelf verkwanselt het humanitaire jodendom voor niet te rechtvaardigen aanspraken op territorium en op een 'ondeelbaar' Jeruzalem.

Voor 130 nederzettingen verraadt hij een joodse geestes- en levenshouding, laat hij toe dat een ander volk crepeert door toedoen van IsraŽl  en stelt hij het schier wanhopige protest daartegen in een kwaad daglicht.

Het valt te hopen dat noch de bisschoppenconferentie, noch de PKN zich laten chanteren of zelfs maar leiden door 'de onderdrukkingstheologie' die Evers en de zijnen verkondigen. Als dat uitmondt in een verstoring van de opgebouwde relatie, waarmee Evers hen dreigt, is dat niet als verlies te beschouwen, aangezien die relatie de kerken belemmert in een vrije meningsvorming over het Midden Oosten conflict en hen zelfs kan compromitteren in hun houding en gedrag tegenover hun medechristenen, het Palestijnse volk en de bezetting.

Bestuur Stichting Een Ander Joods Geluid

Bovenstaande tekst is door het Bestuur Stichting Een Ander Joods Geluid op 26 december 2009 geformuleerd. Een verkorte versie is eerder op de Podiumpagina van Trouw opgenomen.

Reacties

In reactie op EAJG wil ik allereerst verwijzen naar het verslag van onze Tora-Yeshua (www.tora-yeshua.nl) actie op 22 december in Utrecht, waarbij we een tegendocument hebben overhandigd aan de kerkelijke vertegenwoordigers, die overigens nooit hebben geantwoord. Zie http://torayeshua.nl/cms/?p=625 "palestijnse christenen werken mee aan antisemitisme" met een commentaar van Joseph Shulam, die als Yeshua-belijdende Jood in Yerushalayim een gemeente heeft,radioprogramma's maakt en 4 Bijbelcommentaren schreef bij Handelingen, Romeinen, Galaten, dus juist over Tora-Yeshua-gemeente zijn! Dan het verslag van de actie met commentaar:http://torayeshua.nl/cms/?p=646. Gods Tora staat boven het internationaal recht, maar ook volgens dat recht heeft Israel uitstekende papieren, als u even de lijn volgt vanaf de Balfourdeclariatie tot 1949, zie www.vecip.com en www.israel-palestina.info. Palestijnen zijn geen volk, maar een individuele bewoners uit de omliggende landen.
ben kok (joods-chr.pastor) - AMERSFOORTReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vůůr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Christendom en Jodendom" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol