Invitatie Folkertsma stichting  

1/4/09

Invitatie

Spreuken over de Fundamenten
vertaald en ingeleid door

Leo Mock & Marcel Poorthuis

Folkertsma stichting
voor Talmudica

15 mei 2009

amphora books

 

Joodse wijsheid voor de mensheid

                        Spreuken over de fundamenten

 

Wijsheid is van allen en van niemand. Ze ontstijgt de categorieën van volk, religie, sekse of cultuur. Vrouwen, mannen, en ook kinderen hebben deel aan de wijsheid en delen ervan uit. Zo bezien lijkt wijsheid wel het tegendeel te zijn van een waarheid die het exclusieve bezit is van maar één groep mensen, één volk, één superieure cultuur of één bevoorrechte klasse. Wijsheid is eigen aan de mens als denkend wezen.

E chte wijsheid is ook meer dan het pure denken. Wijsheid bloeit op in het leven zelf en draagt de sporen van levenservaring, zoals de rimpels en groeven in een menselijk gelaat dat vele zomers en winters heeft gezien.

Het leven zelf reikt de mens deze wijsheid aan. Want iemand die levenswijsheid bezit heeft die niet alleen uit boeken, maar leert ook van zijn medemens en de hele Schepping – dieren, bomen en planten, ja zelfs van de mineralen en de sterren.

Wij hebben ons boek Spreuken over de fundamenten genoemd, hoewel de meer gangbare vertaling ‘Spreuken der Vaderen’ luidt. Of in het Hebreeuws Pirké Avot, het beroemde tractaat met Joodse spreuken dat tot de de Misjna, de verzameling teksten van de rabbijnse overleveringen behoort.

Uitgeverij Amphora Books heeft het genoegen u uit te nodigen voor de boekpresentatie van het boek Spreuken over de Fundamenten, in de Folkertsma Stichting voor Talmudica te Hilversum op 15 mei 2009.

Leo Mock (1968)

leerde in Israël aan een Talmoedhogeschool, studeerde Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan Universiteit en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1999 doceert hij Rabbinica aan de vakgroep Hebreeuws (UvA). Hij schreef verschillende boeken en columns over diverse Joodse  onderwerpen en geeft cursussen en lezingen over het Jodendom, o.a. voor de Folkertsma Stichting in Hilversum. 1999 (UvA)

Marcel Poorthuis (1955)

is universitair hoofddocent aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Hij is coordinator van het onderzoeksprogramma ‘Relatie Jodendom — Christendom’. Hij publiceert over het vroege christendom, het rabbijnse jodendom, filosofie en theologie.

Programma :

13.30 Inloop met koffie en thee

14.00 Wijsheid van de fundamenten en de rabbijnen, drs. Leo Mock

14.20 Wijsheid van de fundamenten en het Nieuwe Testament, dr. Marcel Poorthuis

14.40 aanbieding boekje aan Rabbijn Y. Aschkenasy, geestelijk vader van de Folkertsma Stichting voor Talmudica; en aan Mgr. A. van Luyn, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie voor het Jodendom

15.10 / 15.30 Reacties van Rabbijn Y. Aschkenasy en Mgr. A. van Luyn

15.30 / 16.00 Spreuken van de fundamenten en universele wijsheid, door  Annemiek Schrijver, publiciste en medewerker IKON.

16.00 napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Folkertsma Stichting voor Talmudica is gelegen aan de Burgemeester Lambooylaan 18 te Hilversum, tel: (035) 621 9406. De Folkertsma Stichting voor Talmudica is vanaf het station Hilversum gemakkelijk bereikbaar, het is ongeveer 10 minuten lopen. U loopt vanaf het Station via de Stationstraat die overgaat in de Naarderstraat, linksaf bij het Melkpad, tot aan de derde inslag aan de rechterkant, de linkerbocht van de tweesplitsing is de Burgemeester Lambooylaan. In de straat zelf is er beperkte parkeerplaats met betaald parkeren.

Uitgeverij Amphora Books
Rapenburgerstraat 123
1011 vl Amsterdam
telefoon (020) 42 11 458
telefax (020) 627 26 24
amphora books

De toegang is gratis.

Wel wordt het op prijs gesteld als u zich even aanmeldt: info@folkertsmastichting.nl


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Christendom en Jodendom" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol