Noi siamo Chiesa responds Vatican Aide on Open Letter to the Pope  
Home > Thema's > Menselijke seksualiteit > Noi siamo Chiesa antwoordt Vaticaanse woordvoer...
Vertalingen: Nederlands English Español 

Noi siamo Chiesa antwoordt Vaticaanse woordvoerder over Open brief aan de paus

We are Church/Italië antwoordt op de nerveuze interventie van pater Frederico Lombardi over Humanae Vitae: de kerk moet haar vergissingen erkennen in plaats van het demoniseren van de katholieke basisbeweging die zich beroept op het concilie.

De woordvoeder van Noi siamo Chiesa, Vittorio Bellavite, die vandaag het document van de eigen beweging over 40 jaar Humanae Vitae verspreidde, heeft de volgende verklaring afgegeven:

Ik lees net in de media het nerveuze commentaar van de directeur van de Vaticaanse Perskamer, pater Frederico Lombardi, over de ‘Open brief aan de paus’ die vandaag in de Corriere della Sera is gepubliceerd. Daarin nodigen 59 katholieke organisaties uit Amerika en Europa (waaronder Noi Siamo Chiesa) de paus uit “om het genezingsproces te starten door trouw te zijn aan de positieve aspecten van het katholieke onderricht over seksualiteit en om het verbod op geboortebeperking op te heffen zodat katholieken toegestaan wordt hun gezinnen veilig en in geweten te plannen”.

Pater Lombardi doet de letterlijke tekst van de brief geweld aan en gaat niet in op de werkelijke problemen die Humanae Vitae voor de katholieke kerk in de laatste veertig jaar heeft opgeroepen. In de ‘Open brief aan de paus’ wordt niet gezegd “dat de positie van de kerk de oorzaak is van de verspreiding van AIDS” maar alleen dat deze positie “miljoenen mensen heeft blootgesteld aan het risico om AIDS op te lopen”. Dit zijn twee heel verschillende zaken. En wie kan ontkennen dat het verbod van condooms ontzaggelijke problemen heeft opgeroepen bij de AIDS preventie?

Door de ondertekenaars maar snel te demoniseren (“zij zijn bekend om hun standpunten die tegengesteld zijn aan het leergezag van de kerk en het tegenspreken”) bewijst pater Frederico Lombardi de kerk een slechte dienst zoals ook de kerkleiders doen door elke dialoog met hen te weigeren.

Pater Lombardi zou over de werkelijke problemen moeten spreken:

  1. Is het waar of niet dat het hoofdonderwerp van Humanae Vitae (het verbod op geboortebeperking) door de overgrote meerderheid van het Volk van God niet is aanvaard? En dat deze niet-aanvaarding die de afgelopen veertig jaar heeft voortgeduurd, een probleem oproept vanuit een theologisch en pastoraal standpunt?
  2. Is het waar of niet dat ”de gewetensbeslissing” inzake geboortebeperking van vele concilievaders instemming heeft gekregen en ook van de overgrote meerderheid van de leden van de Commissie die Paulus VI er speciaal voor heeft ingesteld?
  3. Is het waar of niet dat de geloofwaardigheid van het leergezag is aangetast door de halsstarrige verdediging van een standpunt dat voortdurend is bediscussieerd en is tegengesproken, in zwijgen of openlijk spreken, zowel aan de top als aan de basis van de katholieke wereld?

Een laatste vaststelling: de leden van de ondertekenende organisaties, in het bijzonder die van Noi siamo Chiesa, zijn een integraal en actief deel van de kerk, in parochies en bisdommen, en zij onderhouden een positieve betrekking met de velen die in de kerk vragen om terug te keren tot het hervormingsproces dat het Tweede Vaticaans Concilie op gang heeft gebracht. Alleen rekening houdend met dat standpunt, namelijk hun diepe trouw aan de kerk en aan haar evangelische zending, kunnen zij beschouwd worden als critici van de heersende oriëntatie van het huidige pontificaat. Wij zijn er zeker van dat, in de niet verre toekomst, het leergezag Humanae Vitae, de grootste vergissing van Paulus VI, zal moet tegenspreken of te boven komen.

Wat betreft de toch wel onbehoorlijke beschuldiging van pater Lombardi over “wie betaalt dat alles? De verkopers van condooms?”, zou de directeur van de Perskamer van de Heilige Stoel zich ervan bewust moeten zijn dat alle basisbewegingen zichzelf financieren en dat geen enkele beschikt over het maar kleinste deel van de economische middelen waar het Vaticaan of de Italiaanse Bisschoppenconferentie over beschikken (hij vergeet de evangelische grondregel: gratis acceptistis, gratis date, voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven Mt 10,8).

Rome, 25 juli 2008

- o - o - o - o - o -

Woordvoerder van het Vaticaan vraagt: Waar is de liefde?

De critici van Humanae Vitae hebben er nog niets van begrepen

Vaticaanstad, 25 juli 2008 (Zenit.org). – Het is 40 jaar geleden en de critici van Humanae Vitae hebben nog steeds niet begrepen dat het om de liefde gaat, zegt een woordvoerder van het Vaticaan.

Pater Lombardi S.J., directeur van de het Vaticaanse persbureau, zegt dit vandaag in antwoord op een advertentie van een halve pagina in de Italiaanse krant Corriere della Sera, die een meningsverschil met het standpunt van de kerk over kunstmatige geboortebeperking naar buiten brengt.

De advertentie is opgesteld als een open brief, ondertekend door meer dan 50 groepen, die Benedictus XVI vraagt om het kerkelijk verbod op kunstmatige geboortebeperking op te heffen, dat volgens hen “een catastrofale uitwerking” heeft gehad, met name in de strijd tegen AIDS.

Catholics for Choice, een pro choice groep gevestigd in Washington, heeft het voortouw genomen met het initiatief, gepubliceerd op de 40ste verjaardag van encycliek Humanae Vitae uit 1968.

Pater Lombardi bekritiseert de advertentie met de uitleg dat het “niets nieuws“ was en dat de 50 ondertekenaars groepen zijn die het al jaren “oneens zijn met het leergezag van de kerk“.

De woordvoerder zei dat de grootste fout van de brief is dat deze voorbij gaat aan het eigenlijke onderwerp van Humanae Vitae, dat wil zeggen, “het verband tussen de menselijke en de geestelijke relatie tussen gehuwden“.

“In de hele brief komt het woord ´liefde´ niet voor“, voegde hij toe. “Het lijkt wel of dit de ondertekenaars helemaal niet interesseert. Voor hen lijkt de hoop van de echtparen en van de wereld alleen maar in de voorbehoedmiddelen te liggen”.

“In feite is het duidelijk dat dit niet een artikel is dat een theologisch of moreel standpunt weergeeft, maar dat het een betaalde propaganda is ten gunste van geboortebeperking. De kwestie is dan: wie betaalt hiervoor en waarom?”

Ongefundeerd

Pater Lombarde zei ook dat de beschuldiging dat de kerk de verspreiding van AIDS helpt, “duidelijk ongefundeerd“ is en gaf nadrukkelijk aan dat de kerk actief is in de strijd tegen AIDS.

“Beleid tegen AIDS dat vooral op de verspreiding van condooms is gebaseerd, heeft grotendeels gefaald“, zei hij. “Het antwoord op AIDS vereist grondiger en complexere interventies waarin de kerk actief is op vele fronten.“

“De verspreiding van AIDS is geheel onafhankelijk van de religieuze geloofsovertuigingen van de bevolking en van de invloed van de kerkleiding“, concludeerde de woordvoerder. “Bovendien, het beleid in de strijd tegen AIDS dat vooral op het uitdelen van condooms berustte, heeft gefaald. “



Op dit moment zijn er nog geen bijdragen voor dit thema.

Terug naar "Noi siamo Chiesa antwoordt Vaticaanse woordvoerder over Open brief aan de paus" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol