We are Church: De r.-k. kerk zou de rol van condooms moeten aanvaarden bij het voorkomen van HIV/Aids.  
Home > Thema's > Cultuur > Menselijke seksualiteit > We are Church: De r.-k. kerk zou de rol van con...
Vertalingen: Nederlands English 
IMWAC
30/11/08

 

We are Church: De r.-k. kerk zou de rol van condooms moeten aanvaarden bij het voorkomen van HIV/Aids

Verklaring bij gelegenheid van de 20e Wereld AIDS Dag, 1 december 2008

De internationale beweging We are Church vraagt de leiders en theologen van de r.-k. kerk hun morele leer aangaande het gebruik van condooms bij het voorkomen van hiv/aids opnieuw te overwegen.

Bij gelegenheid van de 20e Wereld Aids Dag dringt We Are Church erop aan dat de verspreiding van hiv/aids, een van de meest dodelijke ziekten in de wereld niet verholpen kan worden zonder het gebruik van condooms.  Het alleen maar beroep doen op onthouding van de kerk doet geen recht aan de werkelijkheid van het menselijk leven en is ten diepste onverantwoord.

Zorg voor degenen die al geïnfecteerd zijn, is een uitgesproken voorbeeld van christelijke liefde. Het doen van naastenliefde door zo vele christenen, mannen en vrouwen, over de hele wereld is absoluut noodzakelijk in het voorkomen van het stigma en de uitsluiting van hiv/aids slachtoffers en hun families. Hun ziekte is vaak teweeg gebracht onder de omstandigheden van materiële, sociale en spirituele armoede. Maar deze liefdedienst alleen zal de verspreiding van hiv/aids niet stoppen. Het gebruik van condooms in deze situatie is voornamelijk een keuze voor het leven en niet voor de dood.

We are Church vraagt alle bisschoppen en kerkleden om het toegewijde werk van zoveel priesters, sociale en pastorale werkers die in hiv/aids projecten bezig zijn, te erkennen. Zij verdienen groot respect en alle ondersteuning, of condooms nu deel zijn van de hulp die zij bieden of niet.

We are Church  is zeer bezorgd om de druk die sommige bisschoppen op deze katholieke  mannen en vrouwen uitoefent. Het verbieden van het gebruik van condooms in het voorkomen van de overdracht van hiv/aids is een grote zonde van onze kerk, aldus de katholieke vernieuwingsbeweging We are Church.

In zijn laatste boek roept kardinaal Carlo Maria Martini op tot een nieuwe visie op Humanae Vitae (1968) naar aanleiding van de meningen die onder andere Duitse, Oostenrijkse en Canadese bisschoppen hebben geuit. Na veertig jaar ervaring is verandering geboden.

 

De noodzaak voor een toekomstgerichte christelijke seksuele ethiek

Een toekomstgerichte christelijke seksuele ethiek die geschikt is om tegemoet te komen aan de vereisten van de menselijke natuur, zou zich moeten toespitsen op het analyseren van, en rekening houden met de sociale ontwikkelingen zonder te trachten die te veroordelen. De christelijke goede boodschap – onze naasten beminnen als onszelf – is het belangrijkste kader voor onze positie.

Nieuwe wetenschappelijke conclusies met betrekking tot de menselijke seksualiteit moeten in aanmerking worden genomen. Ons richten op een statische natuurwet alleen is onvoldoende. De hedendaagse gevarieerde situatie van vrouwen, mannen en gezinnen – onder invloed van sociale, politieke, wetenschappelijke en globale ontwikkelingen – moet in acht worden genomen. Nieuwe beginselen dienen te worden uitgewerkt en beslist, zowel door vrouwen als door mannen, in reflectie op hun levenservaring.

De r.-k. kerk heeft werkelijk behoefte aan een nieuw menslievend begrip van seksualiteit zonder angst. Menselijke seksualiteit, door God geschapen en bevestigd, is een leven brengende energie. Als wij de seksualiteit beschouwen in al haar complexheid, dan moeten we die niet beperken tot alleen de reproductieve en sociale functies. Haar bijzondere waarde bestaat in de relatie van gelijkwaardige partners.

Jongeren en jongvolwassenen moeten met zorgvuldigheid en wijsheid worden tegemoet getreden gedurende de ontwikkeling van hun seksualiteit, op een inlevende manier. Onderwerpen als seksuele betrekkingen, voorbehoedsmiddelen of seksuele voorkeur dienen open te worden besproken volgens de waarden van de christelijke ethiek. Dit zal de gewetensvorming bevorderen.

Wederzijds respect en de verantwoordelijkheid voor het leven zijn de belangrijkste richtlijnen van elke relatie. Een algemene veroordeling van bestaande ongehuwde of voorhuwelijkse seksuele relaties doet geen recht aan de vrouwen en mannen in kwestie en aan hun gedrag.

Gehuwde partners leven hun eigen bijzondere leven van wederzijdse liefde, verantwoordelijkheid en trouw. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962/1965) verwacht van gehuwden dat zij gelijkelijk hun eigen welzijn hoogachten als dat van hun geboren en verwachte kinderen; zij zijn verplicht de materiële en spirituele voorwaarden van hun tijd en hun leven onder ogen te zien – en uiteindelijk de zorg op zich te nemen van het welzijn van het hele gezin, de wereld en de kerk (Tweede Vaticaans Concilie, pastorale constitutie Gaudium et spes, nr. 50).

De bescherming van het sociale leven van mannen en vrouwen evenals van het voortgaan van het leven is in alle religies vastgelegd. Effectieve principes van een menselijke seksuele ethiek voor onze planeet kan alleen worden ontwikkeld in een proces dat alle religies insluit en dat respect vertoont voor sociale relaties.

Persbericht van IMWAC, Internationale Beweging We are Church, Rome, 30 november 2008.

Contact:
Henk Baars
T: 06-1170.0229 
E: hbaars@steknet.nl

Reacties

Ik zal het kort houden: Bravo!!!! Ik ben echter erg bang, dat de bisschoppen tegenover elkaar geen adhesie durven betuigen aan actie zoals deze en dat ze dus vasthouden aan wat zij 'de Leer' noemen. Ik wens u niettemin veel succes met uw werk.
Jan van Zeijl - SchiedamReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "We are Church: De r.-k. kerk zou de rol van condooms moeten aanvaarden bij het voorkomen van HIV/Aids." | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol