40 Jaar Encycliek Humanae Vitae – 25 juli 1968  
Home > Thema's > Cultuur > Menselijke seksualiteit > 40 Jaar Encycliek Humanae Vitae – 25 juli 1968
Vertalingen: Nederlands English Deutsch Français Español 
Wij zijn kerk
26/7/08

40 Jaar Encycliek Humanae Vitae – 25 juli 1968

Persbericht - Rome/Lissabon/Madrid/München/Parijs/Wenen 

We Are Church vraagt opnieuw om een christelijke seksuele ethiek gericht op de toekomst

“De rooms-katholieke kerk heeft dringend behoefte aan een nieuwe kijk op seksualiteit: menselijk, liefdevol en vrij van angst, want seksualiteit is de levengevende energie van elke mens, geschapen en bemind door God”, zegt de internationale beweging We are Church in haar commentaar op de 40ste verjaardag van de encycliek Humanae Vitae die gepubliceerd is op 25 juli 1968. “Het leergezag van de kerk zou zichzelf niet langer moeten opsluiten achter haar eeuwenoude muren. Op dezelfde manier moet zij niet langer de bewezen kennis van de menselijke wetenschappen over seksualiteit en seksuele ethiek ontkennen”, zegt We are Church.

Het was de bedoeling van die encycliek om huwelijksliefde en individuele vormgeving van seksualiteit hoger te waarderen dan alleen het doel van de overdracht van leven. Maar deze bedoeling kon moeilijk worden onderkend door de gelovigen, betreurt de hervormingsbeweging; te overheersend was de boodschap dat “bevruchting alleen mag worden voorkomen door ‘natuurlijke’ middelen”. Erger nog, deze leer is onlangs opnieuw – en zonder ‘mitsen en maren’ – bevestigd door paus Benedictus XVI.  

Bij de herdenking van de uitvaardiging van Humanae Vitae zou niet mogen worden vergeten dat de meerderheid van de commissie die paus Johannes XXIII in 1962 heeft ingesteld en door paus Paulus VI is uitgebreid, heeft ingestemd met een verantwoorde gezinsplanning zonder enig voorbehoedsmiddel uit te sluiten. Maar Paulus VI volgde niet de stem van deze overgrote meerderheid; hij vaardigde de tegenovergestelde minderheidsmening uit als officiële leer van de kerk. Dit feit heeft fatale gevolgen gehad: de positieve aanvaarding van de encycliek werd verhinderd en de katholieke kerk verloor grotendeels haar geloofwaardigheid inzake menselijke seksualiteit en seksueel leven.

Een toekomstgerichte, christelijk verantwoorde seksuele ethiek zou moeten berusten op studie en  analyse en met inachtneming van de sociale ontwikkelingen in de breedste zin van het woord, zonder enige veroordeling. Dit is de zienswijze van We are Church. De aggiornamento (vernieuwing) van de nieuwe christelijke seksuele ethiek zou de volgende gedachten moeten overwegen:

  • Wezenlijk is dat de jongste wetenschappelijke kennis betreffende de menselijke seksualiteit en ook de homoseksualiteit aanvaard wordt en dat afstand genomen wordt van vroegere onsamenhangende waarderingen op grond van onkunde.
  • De situatie van vrouwen, mannen en gezinnen, die veranderd is wegens globale, sociale, politieke en technische ontwikkelingen, moet opnieuw doordacht worden.
  • Vele bisschoppenconferenties hebben verklaringen uitgegeven die zorgvuldig de traditionele leer over het persoonlijke geweten interpreteren. Hun argumenten zijn nog altijd geldig en moeten onder geen voorwaarden opzij geschoven worden.
  • Het probleem van HIV/AIDS was niet bekend ten tijde van de encycliek maar is nu een dringend probleem evenals de gevolgen van een snelle groei van de wereldbevolking. Genuanceerdere antwoorden op deze vragen zullen moeten worden gegeven dan zo maar de categorische afwijzing van condooms of een simpel beroep op onthouding.
  • Aangezien alle godsdiensten de bescherming van het leven en van de overdracht van leven in hun leerstellingen hebben vastgelegd, moet worden nagedacht over een proces dat de gezindten en godsdiensten overstijgt, om algemeen aanvaarde en effectieve richtlijnen op te stellen voor een menselijke seksuele ethiek.

Een positieve benadering van seksualiteit is een van de vijf eisen van het referendum van We are Church dat in 1995 alleen al in Oostenrijk en Duitsland door meer dan 2,3 miljoen mensen is ondertekend en dat de basis heeft gelegd voor de internationale beweging We are Church (IMWAC) die nu in alle werelddelen actief is.

International Movement We Are Church

Background Information
The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in more than twenty countries on all continents and is networking world-wide with similar-minded reform groups. We Are Church is an international movement within the Roman-Catholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (1962- 1965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum. (www.we-are-chruch.org)


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Menselijke seksualiteit" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol