Basisbeweging Madrid over nieuwe abortuswet  
Home > Thema's > Abortus > Basisbeweging Madrid over nieuwe abortuswet
Vertalingen: Nederlands Español 

Basisbeweging Madrid over nieuwe abortuswet

De abortus of de vrijwillige zwangerschaponderbreking is in de huidige Spaanse wetgeving een strafbaar delict, behalve in drie gevallen die genoemd staan in de Ley OrgŠnica 9/1985: de therapeutische abortus, die welke het gevolg is van een verkrachting (12 weken) en de eugenetische abortus (22 weken).

Bij gelegenheid van de aankondiging van een nieuwe wet die de huidige wetgeving wil herzien door de huidige mogelijkheden uit te breiden, de Iglesia de Base de Madrid voelt zich geroepen haar stem te laten horen zoals andere staatsinstellingen en de katholieke hiŽrarchie dat doen.

Eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat niet alle gemeenschappen van de Iglesia de Base de Madrid exact dezelfde mening huldigen over dit onderwerp en het in alle detailles eens zijn. Niettemin stemmen wij hierin overeen dat de meningen van de hiŽrarchie over de abortus niet representatief zijn voor de mening van het geheel van de katholieke gemeenschap. En wij denken dat de erkenning van de verscheidenheid iets positief is en iets noodzakelijk voor de dialoog die nodig is om deze zaak op een juiste manier te beschouwen.

Standpuntbepaling

  1. De abortus is een complexe materie met persoonlijke, sociale, politieke en religieuze implicaties. Omdat al deze sectoren te maken hebben met de zaak, zijn zij ook alle geroepen om zich publiekelijk uit te spreken met hun mening maar zonder zich deze tot exclusief eigendom te maken. Het verschil tussen het juridische en het ethische, het wetenschappelijke en het religieuze vlak zal altijd moeten worden gerespecteerd.
  2. De abortus is niet een exclusief christelijk onderwerp. Als het tijd wordt dit een wettelijke basis te geven, moet de burgerlijke ethiek de voorrang krijgen omdat deze aan alle burgers, mannen en vrouwen, gemeenschappelijk is, boven de religieuze moraal dus zoals die voor elk geloof afzonderlijk geldt. Daarom komt het aan het democratische parlement toe hierover een wetgeving uit te vaardigen omdat dit eigen plaats is van de soevereiniteit van het volk.
  3. De abortus, een bijzonder gevoelig thema, moet begrepen worden binnen het geheel van de verschillende situaties die het leven van zijn begin tot het einde bedreigen en beschermen. De wetenschap (waarin op dit moment geen eenstemmigheid bestaat) en de sociale ethiek zullen het wanneer van het begin van het leven aangeven, het behartigen van zijn kwaliteit en het moment van zijn einde.
  4. De culturele en sociale veranderingen (vooruitgang in de wetenschap, ontwikkeling van de mensenrechten, nieuwe positie van de vrouw in de maatschappij, enz.) beÔnvloeden wezenlijk de vaststelling van de tijdstermijnen en van de voorwaarden voor abortus. De situatie van vandaag vereist een herziening van de huidige wetgeving om die aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
  5. Het komt aan de vrouw toe om te beslissen over de onderbreking van haar zwangerschap, waarbij ze altijd mag rekenen op doeltreffende sanitaire, psychosociale en juridische garanties in de openbare diensten. Wij houden eraan vast dat geen enkele vrouw gevangen mag worden gezet vanwege het onderbreken van haar zwangerschap.
  6. In het conflict tussen het gewetensbezwaar van de medische hulpverleners en de beslissing van de vrouw om vrijwillig haar zwangerschap te onderbreken, eisen wij van de overheid de noodzakelijke regulering van de ziekenhuisdiensten ter wille van een waardige en veilige praktijk van dit recht.
  7. Wij christenen, vrouwen en mannen, zonder meer kennis over dit thema dan andere burgers, verdedigen het leven in zijn hele proces (het begin, de ontwikkeling en het einde) en zijn van mening dat de bijdrage van de wetenschap een belangrijke, maar nooit dogmatische winst is van het menselijke vernuft.
  8. Niemand zou uit dit diepmenselijke en over het algemeen door niemand gewenste thema politieke of religieuze munt mogen slaan. Als katholieken verzetten wij ons beslist tegen excommunicatie en eisen wij dat deze straf uit het kerkelijk wetboek verwijderd wordt.

Tenslotte achten wij van wezensbelang dat alle burgers de beschikking krijgen over informatie en vorming aangaande dit thema, over doeltreffende seksuele opvoeding, over het  gebruik van voorbehoedsmiddelen en reproductietechnieken, over sanitaire bijstand en veiligheid en over psychosociale begeleiding.

Madrid, 6 april 2009
De Basisgemeenschap van Madrid (Iglesia de Base de Madrid)Op dit moment zijn er nog geen bijdragen voor dit thema.

Terug naar "Abortus" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol