Jan van Kilsdonk: authentiek gelovige  
Home > Thema's > Kerk zijn > Spiritualiteit > Jan van Kilsdonk: authentiek gelovige
Fred Keesen
3/7/08

Jan van Kilsdonk: authentiek gelovige

In memoriam

Hij was er op elke begrafenis van geëerbiedigde vrienden, collega’s. Bij liedschrijver Jan van Opbergen, bij Walter Goddijn, pastoraal-psycholoog Willem Berger en nog maar een paar weken geleden bij de veelzijdig betrokken exegeet Hans Weterman, die ‘maar’  90 werd.

Goede vrienden, waaronder Willem Aantjes, haalden en brachten hem.

Wij spraken elkaar altijd even. Dan kwam altijd ook ons beider vriend Herman Verbeek ter sprake, die ooit een kritisch boekje schreef: Paus of Petrus? Met een pittig voorwoord van Jan. Samen met Jan van Kilsdonk en een groepje kritische priesters organiseerden wij in Europees verband iets als een schaduwsynode bij het eerste bisschoppenberaad na het Concilie, in 1969, het slappe aftreksel van wat progressieve kardinalen als Alfrink en Suenens hoopten, een blijvend wereldwijd bestuur van de kerk, waardoor de gecentraliseerde macht van de Vaticaanse curie zou ontmanteld worden.

Satrapen noemde Jan deze curieleden die liefdeloos in de kerk hun machtsposities misbruikten. en doelde daarbij ook op de bloedeloos gehoorzame bisschoppen, waarmee o.a. Nederland al snel werd opgezadeld.

Al in het begin van de zestiger jaren wees hij op de noodzaak van een loyale oppositie tegen Rome. "De Romeinse Curie is de grootste sta-in-de-weg voor de dialoog in de gemeente Gods", zei hij in 1962 in een geruchtmakende toespraak voor de Adelbertvereniging in Rotterdam. Hij hekelde de "geestelijke terreur" van de rooms-katholieke kerkleiding.

In Kruispunt dinsdagavond werd zijn eerbied en zijn liefde voor mensen volop belicht. Terecht. Maar zijn eerlijke strijdbaarheid behoort minstens zo goed tot zijn nalatenschap. Argeloos als de duiven, maar ook arglistig, bedacht op het kwade, als de slangen, was hij naar Jezus’ woord.

Met zijn nalatenschap krijgt de machtspiramidale structuur van de Romeins katholieke kerk het nog volop te stellen, wil ik hopen.

Fred Keesen

Andere in memoriam’s van de in de nacht van maandag 30 juni op dinsdag 1 juli 2008 overleden pater Jan van Kilsdonk s.j. zijn te vinden op de websites van Trouw en van de Dominicusgemeente te Amsterdam.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Spiritualiteit" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol