Christelijke meditatie  
Home > Thema's > Kerk zijn > Spiritualiteit > Christelijke meditatie
Mededeling
4/11/12

Christelijke meditatie
Leergang voor begeleiding in christelijke meditatie

In de stilte
wordt de mens
aangesproken
door ’t oneindige
geheim,
het diepste Jij.
(Martin Gutl)

Intro

Mindfulness, zen- en Vipassanameditatie, de meeste scholen en cursussen die zich met meditatie bezighouden zijn gericht op oosterse meditatietechnieken. Over en van meditatie uit de christelijke traditie weten wij veel minder. Toch is dit ’n rijke traditie: denk aan Lectio Divinia, Ignatiaanse meditatie en het Jezusgebed.
De cursus ‘Liefdevol ontmoeten’ is de eerste Leergang in Nederland die zich uitsluitend richt op christelijke meditatie. Deze Leergang ontsluit met meditatie in de christelijke traditie een weg voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag.

“Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten. Christelijke meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.”

Doel 

De Leergang ‘Liefdevol ontmoeten’ verdiept door intensieve begeleiding het eigen proces in relatie met God en de eigen innerlijke weg.  Vervolgens worden kennis en vaardigheden aangeleerd om bij anderen het proces van mediteren te begeleiden.

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor iedereen die een omvangrijke scholing zoekt in verschillende vormen van christelijke meditatie, en die bereid is te reflecteren op zijn of haar eigen verhaal met God om die relatie te verdiepen.

De Leergang staat open voor pastorale beroepskrachten, geestelijk verzorgers en catecheten. Ook mensen die niet professioneel werkzaam, maar wel gekwalificeerd zijn op het gebied van spiritualiteit en pastoraat zijn welkom. Ieder ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Werkwijze

De Leergang vindt plaats in een groep van twaalf tot veertien deelnemers. De Leergang bestaat uit zes thematische blokken en één afsluitend toetsingsblok. Elk blok kent drie doelstellingen:

  1. Meditatie: Beoefening van verschillende vormen van christelijke meditatie.
  2. Theorie en verdieping: Theologische, spirituele en psychologische informatie verduidelijken, ondersteunen en verdiepen de ervaring die met meditatie is opgedaan.
  3. Praktijkuitoefening: In oefengroepen brengen deelnemers de verworven en toegeëigende kennis in praktijk. Zij ontvangen hierop feedback van de begeleider.

Inhoud van het curriculum

- Blok 1: ‘In levende lijve’: over de rol van het lichaam bij meditatie en het ‘lichaam’ in de bijbel
- Blok 2: ‘Zich laten beminnen’: over de liefde van de mens naar God en van God naar de mens
- Blok 3: ‘Licht van Zijn Licht’: over licht en schaduw
- Blok 4: ‘Geliefde armoede’: over geestelijke armoede en ‘genade’
- Blok 5: ‘Grenservaringen van de ziel’: over het onderscheid tussen depressiviteit en ‘de    donkere nacht van de ziel’
- Blok 6: ‘Ik ben die Ik ben’: over contemplatie en het Jezusgebed
- Blok 7: Afsluitend blok; deelnemers presenteren en bespreken hun eindopdrachten
Blok 1-3-5 in een weekend; blok 2-4-6 zijn midweken

Begeleiding 

Mirjam Dirkx, mede-eigenaar van de Levensboom (www.delevensboom.net) en Joke Litjens, voorheen mediapastor (www.werkplaatsvoordeziel.nl).

Plaats

Abdij Koningsoord in Arnhem

De Leergang is van oorsprong afkomstig uit Duitsland. In het Geistliches Zentrum Schwanberg (www.schwanberg.de) ontwikkelden dr. Thea Vogt en Harald Vogt een nascholingstraject op basis van hun jarenlange ervaring in de meditatie van het christendom. Met veel plezier hebben zij toestemming gegeven voor deze Nederlandse versie.

Na afloop van de Leergang ontvangen deelnemers een getuigschrift.

Voor meer informatie, neem contact op met info@werkplaatsvoordeziel.nl of 06-36124607; met mirjam@delevensboom.net  of 06-44460207.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Spiritualiteit" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol