(Taal, Toon, Teken)
Dominicuskerk
6/6/10

Taal, Toon, Teken

Het is een traditie geworden om de zomerdiensten wat anders in te richten dan de rest van het jaar. Ook deze zomer is het koepelthema  'Taal, toon, teken'. De (gast)predikanten zijn helemaal vrij te kiezen voor een gedicht, een andere tekst, een afbeelding, een muziekstuk, kortom voor iets dat hen persoonlijk echt raakt en dat zij graag aan de gemeente willen laten horen en/of zien. In deze wat kortere diensten zal ook steeds een eucharistieviering gehouden worden.

 

zondag 4 juli  De opstandige oude dame

We lezen een verhaal dat Bertold Brecht schreef over zijn grootmoeder: De opstandige oude dame. Daarin vertelt hij over het nieuwe bestaan dat deze vrouw ging leiden na de dood van haar man, tot schrik en verbazing van velen om haar heen maar tot vreugde van de schrijver die deze nieuwe levenskeuze van zijn grootmoeder met trots en bewondering gadeslaat.

Commentaar: Henk Hillenaar

zondag 11 juli Verstrooid

In het nieuwe testament staat het als een parabel van Jezus: een zaaier ging uit om te zaaien. Mensen van God zijn over de hele aarde verspreid, woorden van God zijn over de hele aarde verspreid. Vaak onherkenbaar tussen de andere mensen en de andere woorden verborgen. De Duitse dichter Friedrich Hölderlin (1710-1843) suggereert dat zo God zelf verstrooid is geraakt. Daarom kan je God niet ontlopen, maar ook nooit echt vinden, tenzij je je met God laat verstrooien en je ook zelf niet meer weet wie je bent.

Commentaar: Erik Borgman

zondag 18 juli Babylonische spraakverwarring

Aan de hand van de film Babel (2006) en de oorspronkelijke tekst uit Genesis 11 gaat het vandaag over misverstanden en manieren om elkaar beter te leren verstaan.

Commentaar: Geeske Hovingh

zondag 25 juli Het eilandgevoel

'Het is niet goed dat de mens alleen zij'. En toch verlangt die mens daar soms naar. Dan trekt hij zich terug op een bestaand of denkbeeldig eiland, voor korte of langere tijd. Maar - is dat waar we met elkaar naar op zoek zijn, wel te vinden in de afzondering?

Lezing: Teksten van John Donnè (1572 - 1631) en Nescio (1882 - 1961)

Commentaar: Everdien Hoek

zondag 1 augustus De crisis als een pest?

In de rustige kleine handelsstad Oran, aan de Algierse kust, breekt een pest-epidemie uit. Daarover gaat het boek De Pest van Albert Camus, de franse filosoof en schrijver. Op wereldschaal overkomt ons de laatste jaren ook zoiets als een epidemie, Tsunami, olievervuiling, bankencrisis. We luisteren deze zondag, in het midden van de vakantie, naar de preek van de jezuit pater Paneloux, die aanvankelijk van de preekstoel verkondigt dat deze ramp een gerechte' straf van God is.

Commentaar: Ko Bordens

zondag 8 augustus Tijd om niets te doen

Sinds de invoering van de internationale Greenwichtijd aan het einde van de negentiende eeuw zijn we steeds meer naar de kloktijd gaan leven. Die andere, meer persoonlijke of innerlijke ervaring van tijd is daardoor meer naar de achtergrond verdreven. Stilstaan bij 'de tijd' met het boek Stil de tijd van Joke Hermsen.

Commentaar: André Wesche

zondag 15 augustus Stilstaan bij de tijd

Aan de hand van gedichten, o.a. van Gerrit Kouwenaar en H.C.ten Berge kijken naar de tijd: hoe die steeds maar verder tikt en ons meeneemt. We zetten de klok een uurtje stil om even bij de tijd te blijven.

Commentaar: Gerard Swüste

zondag 22 augustus Het niet te verzuimen moment

We lezen vandaag uit Het numineuze van Tjeu van den Berk.

Commentaar: Dick de Korte

zondag 29 augustus De diamant die kan helpen

Het is 27 december 1943. In het Japanse vrouwenkamp Palembang op Sumatra verzamelt zich op de binnenplaats een menigte vrouwen en kinderen. Deze avond geeft het stemmenorkest haar eerste concert. Dertig gevangen zullen vierstemmig grote werken uit het klassieke repertoire vertolken. Dan klinken de eerste maten van de Marche Funèbre van Chopin, een lied als een gebed ...

Commentaar: Colet van der Ven


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol