Symposium over de eucharistie / het avondmaal  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Symposium over de eucharistie / het avondmaal
Mededeling
1/8/12

Om wegen te gaan kiezen voorbij het hier en nu!

U deelt en wij ontvangen uw lijf, voorgoed uw Geest.
Gewekt is ons verlangen naar toekomst ongevreesd.
Om wegen te gaan kiezen voorbij het hier en nu.
Wij zullen ons verliezen, maar blijven steeds in U!

- uit het lied Als brood om niet gegeven....     tekst: Ko Schuurmans

Symposium over de eucharistie / het avondmaal

op zaterdag 8 september 2012
in de Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie

Jezus vierde samen met zijn leerlingen vlak voor zijn dood maaltijd. Het was zijn laatste avondmaal. We lezen erover in de evangeliŰn en bij Paulus. De christelijke kerken vieren - Hem achterna - vanaf den beginne eucharistie / avondmaal. Protestantse kerken een paar keer per jaar. Katholieke kerken minstens iedere zondag en vaak ook nog door de week. Dat wordt de laatste jaren wel minder gezien het afnemend aantal bedienaren. Toch blijft de eucharistie / het avondmaal van groot belang. Om die reden schreven de bisschoppen op het Tweede Vaticaans Concilie in hun Constitutie over de Liturgie, dat de eucharistie de bron en het hoogtepunt is van het kerkelijk leven.

Bij Lucas (hoofdstuk 22, 19) en bij Paulus (1 Korinthe 11,24) klinken Jezus' woorden: Doet dit tot mijn gedachtenis! Vooral deze woorden houden mij al lang bezig. Wat bedoelde hij ermee? Gaat het om een oproep dit ritueel ook na de moord op hem te herhalen? Of bedoelde hij dat hij ons vraagt hem na te volgen in het geven en delen van zijn leven? Ik ben van mening, dat deze oproep van Jezus door de eeuwen heen vooral kwantitatief is verstaan. Maar wat vieren wij als wij Jezus' gedenken? Als wij worden genodigd aan Zijn Tafel? En hoe moeten / kunnen wij vieren? En welke consequenties voor ons leven van alle dag dient dit vieren te hebben?

Graag nodig ik daarom iedereen, die als liturgist, pastor, student theologie, vrijwilliger of anderszins ge´nteresseerd is, van harte uit om ter gelegenheid van mijn afscheid als co÷rdinator en liturgist van de Pastorale Dienstverlening van het RK Bisdom van Haarlem-Amsterdam samen na te denken over de diepere betekenis en het actuele belang van de eucharistie / het avondmaal!

Ko Schuurmans

van 1985 tot 2012 directeur / co÷rdinator en liturgist van het Pastoraal Centrum later Pastorale Dienstverlening van het RK Bisdom van Haarlem

Programma

 

10.00: inloop - koffie
10.30: welkom door MatthÚ Bruijns, dagvoorzitter

           We zingen o.l.v. Loek Seeboldt en Joop van Waarden

 

Hans de Wit:  De bijbel als boek van bevrijding, Jezus als bevrijder

Herinneren als verkondiging: de memoria passionis Christi als sacrament "Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij komt! (1 Kor. 11,26).

Gelegenheid voor een enkele vraag. We gaan zingen!

11.45 - 12.00: koffie

Gerard Lukken:  Maaltijd van de Heer, maaltijd van bevrijding

De wordingsgeschiedenis van de eucharistie / het avondmaal door de eeuwen heen. Het Tweede Vaticaans Concilie als draaipunt in het verstaan ervan Over de theologie van de martelaar en haar bevrijdende consequenties.

Gelegenheid voor een enkele vraag. We gaan zingen!

13.00 - 13.30: lunch

Ko Schuurmans:  Om wegen te gaan kiezen voorbij het hier en nu!

Hoe kunnen wij de eucharistie / het avondmaal vieren? Hoe kan een beter verstaan van de "ars celebrandi - de kunst van het voorgaan" ons daarbij helpen? Hoe kan het daardoor weer meer een gemeenschapsviering worden vanuit een grote trouw aan Jezus, die ons nodigt aan zijn Tafel  met de woorden: Doet dit tot mijn gedachtenis?

Gelegenheid voor een enkele vraag. We gaan zingen!

15.00 - 15.15: theepauze

Eucharistieviering - voorganger Ruud Visser

16.00 uur:

Tot slot heffen we samen het glas op een levende en levendige manier van vieren om Jezus achterna de lofzang gaande te houden en te blijven werken aan heil voor onze wereld!

Medewerkenden:

- MatthÚ Bruijns is pastor van de parochies van Sint Petrus te Krommenie, H. Martelaren van Gorcum te Koog-zaandijk en St. Jozef te Zaandam.
- Prof.dr.Hans de Wit is exegeet en bijzonder hoogleraar interculturele hermeneutiek aan de VU (Dom Helder Camara-leerstoel)
 - Prof.dr.Gerard Lukken, emeritus hoogleraar liturgie en sacramententheologie aan de theologische faculteit van de Universiteit Tilburg en voormalig directeur van het Liturgisch Instituut aldaar.
- Drs.Loek Seeboldt o.carm. is emeritus liturgist van de Pstorale Dienstverlening van het RK Bisdom van Haarlem-Amsterdam en dirigent.
- Dr.Joop van Waarden is classicus en kerkorganist
- Ruud Visser is pastoor van de Thomasparochie in Alphen aan de Rijn e.o.  Jaren was hij werkzaam in het bisdom Haarlem-Amsterdam als pastoraal werker.

We zullen op deze dag voornamelijk liederen zingen geschreven door Ko Schuurmans uit de onlangs verschenen bundel "Uw Woord op ieders lip!".

Kosten

Deelname aan dit symposium is gratis. Wel wordt u uitgenodigd om een vrijwillige gift te deponeren in een bus, omdat dit symposium uit eigen middelen gefinancierd dient te worden.

Voor de lunch wordt u uitgenodigd om uw eigen brood mee te nemen.
Voor soep, (karne)melk en fruit wordt gezorgd.

Plaats

Rond de Sint Petruskerk is gelegenheid om te parkeren. Het station Krommenie-Assendelft ligt ongeveer een kwartier lopen van de kerk.

Info:     075-621.0078

Aanmelding

voor dit symposium graag voor 1 september 2012:
- per mail: marianfrederiks@ kpnplanet.nl o.v.v. uw naam, adres en functie
- door de  bijgevoegde opgavestrook in te vullen en op te sturen.

Opgaveformulier voor het symposium

Om wegen te gaan kiezen voorbij het hier en nu!

over de eucharistie / het avondmaal
op zaterdag 8 september 2012 in de Sint Petruskerk te Krommenie:

Naam:...........................................

Adres:...........................................

Postcode:......................................

Plaats:...........................................

Functie:........................................

Telefoon:......................................

E-mailadres:.................................

Dit formulier s.v.p. opsturen vˇˇr 1 september 2012 naar:

Symposium Eucharistie / Avondmaal,
Snuiverstraat 2,
1561 HD Krommenie.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vˇˇr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol