Serie De Bergrede  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Serie De Bergrede

31/1/11

Zondagse vieringen in de Dominicuskerk te Amsterdam

De Bergrede
Veertigdagentijd 2011

De maidenspeech van Jezus, zijn Bergrede (Matteüs 5-7), heeft al eeuwenlang vele christenen en niet-christenen beïnvloed, onder wie grote denkers als Gandhi, Nietzsche, Tolstoy en Bonhoeffer. De woorden hebben Nietzsche bewogen het christendom te willen afschaffen en Tolstoy en Gandhi gebracht tot de kern van hun geestes- en levenshouding.

De Bergrede prikkelt de verbeelding en brengt spirituele verlangens samen met de kunst van hoe te leven.

De woorden roepen niet op tot morele superioriteit, het tegendeel is waar.
Het radicale visioen kan ons wel ongemakkelijk maken omdat  het onze gangbare normen en waarden kan opschudden en ons telkens weer een spiegel voorhoudt: “Heb je eigenlijk in de gaten waar het over gaat?”

De spannende teksten kunnen ons, in hun en onze meerduidigheid, richting geven om zelf in beweging te komen, om zelf opnieuw te zoeken naar de kerk van wat liefde en gerechtigheid is. Daar waar het nodig is, daar waar jij je aangesproken weet.

zondag 13 maart

“Jullie zijn het zout der aarde”, “jullie zijn het licht in de wereld”.
Voor velen van ons bekende woorden. Maar wat kunnen ze betekenen voor ons, in deze tijd, waarin de nieuwe media een steeds dominantere rol gaan spelen. Hoe kunnen we ‘zout’ en ‘licht’ zijn in de verschillende fragmenten van werelden waarin we leven ?
Lezing: Matteüs 5, 1-16
Overweging: Claartje Kruijff

zondag 20 maart

Herkent u het ? De schuld ligt altijd bij een ander, nooit bij jezelf. Een oordeel vellen is gauw gedaan - je weet het verschil wel tussen vriend en vijand. Twijfel eraan, lijkt Matteüs ons te willen zeggen, twijfel aan je oordeel want het ligt veel gecompliceerder dan je denkt. Kijk met nieuwe ogen omwille van het goede leven voor allen, het koninkrijk van God. Hoe doe je dat?
Lezing: Matteüs 6, 33 - 7,5
Overweging: Manuela Kalsky

zondag 27 maart

In zijn film Il vangelo secondo Matteo zet de Italiaanse regisseur Pasolini een strenge Jezus neer. Veeleisend, op het onmogelijke af. Niet altijd even makkelijk te duiden, laat staan na te volgen. Hoe moet je bijvoorbeeld Jezus oproep in de Bergrede tot zorgeloos leven interpreteren in een wereld waarin zoveel mensen met moeite het hoofd boven water houden ? En hoe moeten wij - in het bevoorrechte westen - die woorden verstaan?
Lezing: Matteüs 6,24-32
Overweging: Colet van der Ven

In deze dienst vindt het ritueel van vergeving en berouw plaats.

zondag 3 april

De hele Bergrede is één groot messiaans vergezicht waarin we worden opgeroepen onze vijanden lief te te hebben en waarin alles ondersteboven gaat. Maar waarin vreemd genoeg wel de honden de honden en de zwijnen de zwijnen blijven, die het heilige en de parels niet waard zijn. Of is dit vers ook anders te lezen ?
Op zoek naar de parel en het heilige.
Lezing: Matteüs 7, 6 – 12
Overweging: Agnes Grond

zondag 10 april

Hoe meer het einde van de Bergrede in zicht komt, des te meer stelt Jezus de strekking ervan op scherp. Opvallend daarin is het accent op de keuze tussen wijsheid en dwaasheid. Dat is vooral bijzonder omdat men altijd geneigd is de Bergrede te zien als woorden die weliswaar ‘goed bedoeld’, maar tegelijk ook ‘onhaalbaar’ zijn. Jezus stelt daar een verrassende nuchterheid tegenover. In zijn laatste redevoering, vóór de gang naar het kruis, keert dit thema terug.
Lezing: Matteüs 7, 24-29 en 25, 1-13
Overweging: Niek Schuman

zondag 17 april    Palmzondag

Matteüs schildert een portret van Jezus in de kleuren van de profeet Jesaja. De knechtsliederen (Jesaja 42) worden werkelijkheid in deze nieuwe dienaar. Zelf blijft Jezus het liefste onbekend, opdat de Geest haar werk kan doen. Hij wil niet als een idool op het voetstuk ook al is hij mateloos populair onder het gewone volk.
Hij kiest ervoor een venster te zijn dat een ander uitzicht biedt. Niet hoog te paard, maar zachtmoedig op een ezel komt de Eeuwige incognito onze werkelijkheid  binnen.
Lezing: Matteüs 12, 9 – 21
Overweging: André Wesche

Diensten in de Goede Week en met Pasen

donderdag 21 april      20.00u               Witte Donderdag - Henk Hillenaar 

vrijdag 22 april            20.00u               Goede Vrijdag - Mirjam Wolthuis   

zaterdag 23 april        21.00u                Paaswake - Gerard Swüste

zondag 24 april          11.00u                Pasen - Claartje Kruijff


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol