Niemandsland - Veertigdagentijd 2010  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Niemandsland - Veertigdagentijd 2010
Dominicuskerk
10/1/10

Niemandsland

Veertigdagentijd 2010

Noem het Niemandsland, dat gebied waarin onze samenleving en onze wereld zich nu bevinden. Niemandsland, omdat de oude vertrouwde wereld voorbij lijkt, en de toekomst onzeker is. Niemandsland is als de veertigdagentijd. Het vraagt om bezinning over waar je staat, wat je denkt, wat je nastreeft. Onduidelijk is waar we terecht komen, al zullen we altijd ergens terecht komen. We weten alleen waar we nu staan.

Hoewel we liever met een optimistische blik naar de wereld kijken, liegen de feiten er anno 2010 niet om. Onze wereld kent grote problemen en crises.

Zoals het vroeger was, is het niet meer. De toekomst voor de volgende generaties is onzeker en zelfs bedreigd; de aarde warmt op, grondstoffen raken opgebruikt en dieren sterven op grote schaal. Landen gaan failliet, het kapitalistische systeem is niet duurzaam gebleken en de machtsverhoudingen in de wereld zijn onduidelijk en gespannen. Sommigen vragen zich hardop af of we het einde van de wereld naderen.

In de veertigdagentijd, maken we ruimte en tijd voor bezinning. We denken in deze weken na over hoe we willen omgaan met alle informatie die op ons afkomt en wat dat betekent voor hoe we ons leven leiden.  Hoe kijk je tegen de wereld aan? Hoe verhoud je je als individu tot deze zaken; wat denk je en wat doe je? Hoe verhouden we ons tot deze thema's, juist nu, in de veertigdagentijd?

Waar moet een einde aan komen willen we kunnen spreken van een nieuw begin?

Is de tijd waarin wij nu leven wellicht het begin van nieuwe kansen?

 

zondag 21 februari     Psalmdienst rond psalm 56

                                       Overweging: Ton Honig 

zondag 28 februari      

In deze dienst begeven we ons op een grens. Het is de grens die we de komende weken  passeren, wanneer wij ons in het niemandsland begeven. Hoe het daar zal zijn, weten we niet precies. Misschien voelt het daar 'unheimisch'. Misschien komen we er thuis. Maar voordat we die grens overgaan, willen we stilstaan bij wat het betekent om een grens te passeren. We roepen het (bekende) verhaal over de worsteling van Jakob, bij de rivier de Jabbok, in herinnering. Jacob die op de grens staat om het land binnen te gaan, het land van zijn jeugd. We willen ons bezinnen op grensovergangen, waar we telkens mee te maken krijgen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de overgang van de ene naar de andere levensfase. Zal het een niemandsland zijn waar we terechtkomen?

Lezing: Genesis 32 : 23 - 33
Overweging: Erik Olsman

zondag 7 maart

In Genesis 3 en 4 vinden we de episoden van de 'zondeval' en van 'Kaïn en Abel'. Dat zijn de verhalen over schaamte en schuld waardoor de paradijstuin verandert in een niemandsland. Schaamte en schuld, die we zowel persoonlijk als collectief beleven als bewegingen naar beneden, naar niemandsland, veranderen, als we er doorheen durven gaan, er aan durven gaan staan, - 'pascha' is zoiets als doorgang, door de zee gaan - in een uitnodiging tot opstanding. 

Overweging:  Hillenaar
In deze dienst vindt het ritueel van vergeving en berouw plaats.

zondag 14 maart

Vroeger leefden mensen in een kleine wereld met grote verhalen. Nu leven we in een grote, complexe wereld met kleine verhalen. Zijn onze eigen, kleine verhalen onze grote verhalen geworden? En is dat genoeg? Houden we het op deze manier uit met elkaar of zijn wij toch op zoek naar meer?

Lezing: Matteüs 18, 18-20
Overweging: Claartje Kruijff

zondag 21 maart

We leven in een tijd van grote dreigingen met te weinig voedsel, water en grondstoffen voor te veel mensen, te veel afval en teveel uitstoot, en dat alles in een mondiaal economisch systeem dat inherent onduurzaam en onrechtvaardig is. Iedere oplossing produceert winnaars en verliezers, terwijl toch de aarde van ons allemaal is, en we haar gezamenlijk zouden moeten behoeden voor toekomstige generaties.

We zitten met zijn allen in die overbelaste reddingsboot. En we kunnen om ons eigen hachje te redden, elkaar eruit duwen – wat feitelijk nu gebeurt – of we kunnen samen een plan maken om te overleven. Maar dan moet er wel iets zijn wat ons bindt. Wat is dat? Is er nog een 'wij'? Of leven we in het niemandsland van het individu?

Lezing: Klaagliederen 4, 1-10 en 17-20 en Romeinen 8,12-25
Overweging: Agnes Grond

zondag 28 maart: Palmzondag

Palmzondag is het begin van de Goede Week. Lijden, dood en opstanding zijn de thema's die nu volgen. Deze zondag heeft iets van een niemandsland: het is als het begin van een door de dood héénleven. En in de overgang van een verkondiging van liefde en zachtmoedigheid die de zending van Hem kleurde, ranselt Jezus na zijn intocht in het centrum van de macht, nu de verkopers de tempel uit, die er een beursvloer van hadden gemaakt. In het aanschijn van de dood die nadert is immers enkel onverschrokkenheid zijn deel.

Lezing: Matteüs 21,1-17
Overweging: Pieter van Hoof

Diensten in de Goede Week en met Pasen:

donderdag 1 april     Witte Donderdag met André Wesche
20.00u    

vrijdag 2 april            Goed Vrijdag met Pieter van Hoof
20.00u                        

zaterdag 3 april         Paaswake met Mirjam Wolthuis
21.00u

zondag 4 april           Paasmorgen met Juut Meijer
11.00u        

Dominicusgemeente Amsterdam


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol