Kies dan voor het leven  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Kies dan voor het leven
Dominicuskerk
20/3/10

Kies dan voor het leven

Paastijd 2010
Dominicusgemeente Amsterdam

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Eeuwige, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. (Deuteronomium 30,19-20)

Onze meeste handelingen zijn vanzelfsprekend en alledaags. Maar sommige andere keuzen worden met de grootst mogelijke grondigheid en aandacht gemaakt, omdat ze verstrekkende gevolgen hebben. Tussen die uitersten van het bijna automatisch doen wat logisch is aan de ene kant en het beslissen om bijvoorbeeld te emigreren of te huwen aan de andere kant, dienen zich steeds weer kwesties aan die mensen voor een dilemma plaatsen. Vechten of vluchten, blijven of weggaan, verzet of overgave?

Na de serie preken in de veertigdagentijd waarin de omstandigheden van ons bestaan nu als een niemandsland werden onderzocht, werd Pasen als een nieuw begin gevierd, een plaatsbepaling op de grond die ons draagt. Van daaruit gaan we verder en stoten daarbij – in de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen op 9 juni – onvermijdelijk op allerhande persoonlijke, morele en politieke dilemma's.

Bestaat er een leidraad bij het maken van keuzen? Mozes zegt het zo simpel (Deut. 30, 15): “Ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en ongeluk .... Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies het leven, dan zult u met uw nakomelingen het leven bezitten.” Wat behelst die keuze voor het leven dan? Hebben we daar wat aan bij de dilemma's van ons eigen bestaan en onze samenleving? De wereld is tegenwoordig zo complex en onoverzichtelijk, dat het een illusie is dat wij iets te kiezen hebben. En zelfs in het eigen bestaan is het nog maar de vraag hoezeer toeval en lot ons aansturen.

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren willen de zondagse diensten in de Dominicus onderzoeken hoe mensen omgaan met keuzen, angst voor verantwoordelijkheden en vertrouwen.

zondag 11 april     De toekomst tegemoet

Waar vind je houvast in onzekere tijden? In de tradities uit het verleden, meent de een. Daar ligt het fundament van je leven. Juist niet, meent de ander. Dan staar je je blind op wat er was en raakt de toekomst uit beeld. Hoe wordt in de bijbel over dit dilemma gesproken?

Lezing: Genesis 19, 15-26
Overweging: Manuela Kalsky
Na deze dienst nemen we afscheid van Pieter van Hoof als voorganger.

zondag 18 april     Stand houden in beproevingen

“Wees niet als de golven van de zee, zo weifelachtig.” Daar roept Jacobus zijn lezers toe op. Hij weet kennelijk wat houvast biedt. Maar weet hij ook hoe nodig het soms is te twijfelen en te zoeken?

Lezing: Jacobus 1,1-18
Overweging: Mirjam Wolthuis

zondag 25 april     Kiezen is geen lolletje

Welke keuze je ook maakt, de vreugde van het kiezen wordt altijd weer een beetje getemperd door het vermoeden dat er vele andere keuzemogelijkheden waren die je links hebt laten liggen. Wikkend en wegend generen mensen zich om met een keuze een plek in te nemen.

Lezing: Jacobus 1,19-27
Overweging: Ton Honig

zondag 2 mei         De moed tot bescheidenheid

Waar sommigen ervoor terugschrikken zichzelf in hun grootheid te laten zien, is het voor anderen juist bedreigend om zich hun kleinheid te realiseren. Ben je, met al je beperkingen, wel goed genoeg? Moet je je niet beter tonen? Groter, mooier? Maar alles en iedereen heeft zijn/haar eigen maat. Voor overgave daaraan is moed nodig.

Lezing: Lucas 18,18-27
Overweging: Maart je Romme

zondag 9 mei         Uit de afhankelijkheid

"Dood de Boeddha, wanneer je hem ontmoet”, zeggen ze in het boeddhisme. Meester Eckhart zegt dat we God moeten loslaten opdat God in ons geboren kan worden. Dit is een soort wijsheid die ons op het spoor zet van loslaten. Zo laat Jezus ons los om ruimte te maken in ons voor de kracht van de Geest.

Lezing: Johannes 14, 12-29
Overweging: André Wesche

zondag 16 mei         Kies dan het leven

Is de keuze tussen het leven en de dood heel zeldzaam? lets waar we alleen op bijzondere momenten in het leven mee te maken hebben? Of is het een keuze die we veel vaker moeten maken: in de. dagelijkse situaties? 'Kies dan het leven': een grootse opdracht die in het alledaagse vervuld kan worden.

Lezing: Deuteronomium 30, 11-20
Overweging: Jarek Kubacki
In deze dienst worden twee kinderen gedoopt.

zondag 23 mei         Pinksteren

Zouden ook wij, in een onoverzichtelijke wereld vol mogelijkheden en dilemma's, de gave van de Geest kunnen ontvangen? Wat zou het kunnen betekenen voor ons handelen en voor onze creativiteit; om vervuld van de Heilige Geest in vreemde talen te spreken?

Lezing Handelingen 2, 1-13
Overweging: Claartje Kruijff


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol