Het werk van onze handen  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Het werk van onze handen
Dominicuskerk
15/8/09

 Foto: Hans Meijer

Dominicuskerk, Spuistraat Amsterdam
Serie diensten september 2009

‘Behalve liefde is er niets dat het bestaan zoveel zin kan verlenen als werk.’ (Alain de Botton, The Pleasures and Sorrows of Work, (Ode aan de arbeid), Hamish Hamilton, London, 2009.)
Mee eens? In een reeks diensten bezinnen we op de betekenis van werk in het licht van de zinvragen in ons bestaan.

Hoewel ons leven en ons werk vergankelijk zijn, hebben we als mens de behoefte iets tot stand te brengen . Als het ware om onze eigen stempel op dit leven te drukken. Werk geeft structuur, identiteit en houvast. Werk kan een proeve van bekwaamheid zijn en ons eigenwaarde verlenen. Maar werk kan ook onzeker maken en ons zelfbeeld beschadigen.  Voor sommigen is werk hun passie en voor anderen wordt ‘wat doe je’ als een kwellende vraag ervaren. Ook voelen mensen zich ontkend omdat ze heel veel doen maar niet iets wat onder onze te smalle definitie van ‘werk’ verstaan wordt. Weer anderen zorgen dat ze voldoende geld verdienen om naast hun werk pas echt tot leven komen. En of we gelukkig en eventueel succesvol zijn in ons werk hangt van veel factoren af.

Het fenomeen werk en hoe we tegen werk aankijken verandert steeds.  Vroeger was je trouw aan één werkgever, terwijl je tegenwoordig in je achterhoofd steeds rekening houdt met de volgend te nemen stap.  Men koos in het verleden voor zekerheid terwijl we tegenwoordig onze oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben. In de jaren ’ 80 en ‘90 werd gezegd dat je een opleiding moest kiezen waar je wat aan had, waar je geld mee kon verdienen, terwijl jongeren nu wordt verteld dat ze moeten luisteren naar hun passie. Twintigers lijken nu minder op geld verdienen te zijn gericht en meer op zoek naar een zinvolle invulling dan de jeugd in de decennia ervoor. Waar vrouwen vroeger niet mochten werken, zoeken nu vrouwen en ook mannen naar een nieuwe balans in hun leven: hoe om te gaan met werk in combinatie met het gezin of met andere bezigheden en interesses.

Werk is op het moment een actueel thema. Sommigen vrezen voor hun baan of hebben hem al verloren. Anderen hebben besloten zichzelf opnieuw uit te vinden voordat ze overbodig worden verklaard bij hun huidige werkgever. En mensen die voor de kredietcrisis succesvolle carrières hadden, moeten zich vrij plotseling op een geheel nieuwe context bezinnen. De kredietcrisis zorgt dus niet alleen voor onzekerheid rondom banen maar ook voor een nieuwe oriëntatie rondom het fenomeen werk en arbeid.

Rust de zegen van de Eeuwige op het werk van onze handen?

 

6 september     Zinvol werk?

Prediker stelt een vraag die  van alle tijden is…. Wat heeft hard werken voor nut, als alles toch zijn tijd heeft?  Midden in economisch turbulente tijden is een heroriëntatie op het fenomeen werk voor velen aan de orde. Wat voor plaats heeft werk in ons leven? En wanneer noemen we ons werk zinvol?

Wij lezen vandaag uit Prediker 3, 1-15
Overweging: Claartje Kruijff

13 september     Werk en rust

Het begin van het boek Genesis benadert het werk van de mens op twee verschillende manieren. In het eerste hoofdstuk wordt aan de dan nog onsterfelijke mens opgedragen Gods scheppingswerk voort te zetten, en is werken dus pure lust. Dan volgt de instelling van de sabbat, de rustdag, en daarna, in het tweede hoofdstuk, zien we de boffer van in den beginne een tobber worden, een sterfelijk mens voor wie werken voortaan óók een last zal zijn.
Levenskunst betekent sindsdien vooral dat we in staat zijn om werken als lust belangrijker te doen zijn dan werken als last. De rustdag is er om over die kunst na te denken en deze samen te vieren, zo mogelijk meer als boffers dan als tobbers. 

Wij lezen vandaag een aantal fragmenten uit Genesis 1-3
Overweging: Henk Hillenaar

20 september     Talenten

In deze dienst vieren we met de 12-jarigen dat zij naar de middelbare school gaan. We doen dit rond het  onderwerp 'talenten'.
Hoe is het om een nieuw begin te maken en langzamerhand te ontdekken waar je goed in bent of minder goed? Wat vraagt dat van je? Kun je talenten ook ontwikkelen?

In deze dienst kiezen de kinderen zelf de lezingen.
Overweging: Juut Meijer

27 september     Recht en liefde

Recht is een kernwoord in de Schrift. Ook als het over arbeid gaat.  Op het eerste gezicht lijkt de inhoud van het woord recht wel zo'n beetje duidelijk. Maar het is net alsof het woord in zijn vanzelfsprekendheid tegelijk ook wat sleets is.  Natuurlijk heeft de werker recht op zijn loon, wie zou daaraan twijfelen. In de vertelling van Matheus die bekend is als "de werkers van het elfde uur", wordt het woord recht opnieuw geijkt door het onverwacht in verbinding te brengen met liefde. Liefde gaat er op enigerlei wijze soms boven uit, boven het recht. Maar in dit overstijgen van het recht door de liefde wordt het woord recht op een indringende manier opnieuw onderstreept.

Wij lezen vandaag uit Matteüs 20, 1-16
Overweging: Pieter van Hoof

4 oktober     Actie en contemplatie

Het is een wat wonderlijk en weerbarstig verhaal, dat van Martha en Maria. De redderende gastvrije Martha wordt berispt, de luisterende Maria geprezen. Maar bij nadere lezing blijkt het een verhaal over onbehagen en passie, actie en contemplatie. Van een blik in de ziel naar het oog op de wereld. En hoe we beide nodig hebben.

Wij lezen vandaag uit Lucas 10, 38-42
Overweging: Colet van der Ven


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol