Het hoge Woord II  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Het hoge Woord II
Dominicuskerk
8/11/11

Zondagse vieringen in de Dominicuskerk te Amsterdam

Serie december 2011

Het hoge Woord II

Geloven in het spoor van Mozes en de Profeten 

Het hoge Woord krijgt in de adventstijd stem in de woorden van Mozes, zoals die in het boek Deuteronomium verzameld zijn. In de Hebreeuwse bijbel heet het boek dan ook ‘Woorden’, vanwege het begin: “Deze zijn de woorden die Mozes heeft gesproken…”(1,1). Zo klinkt het, in variatie, nog diverse keren in het boek. “Dit is de instructie … Deze zijn de bepalingen en wetten… Dit is het gebod… Deze zijn de aanwijzingen en rechtsregels”. Dit alles blijven woorden “aan deze zijde van de Jordaan”. Het goede land aan de overzijde, Kanaän, blijft een visioen. En zo is dit ‘voordrachtsboek van een gemeente in ballingschap’ (Willem Barnard) een verzameling profetische woorden van een even kritische als visionaire allure.

zondag 27 november    Aan de grens

Het boek Deuteronomium biedt zich aan als één groot openluchtleerhuis aan de grens van het beloofde land. Direct aan het begin staat de gemeente op het punt naar binnen te gaan, veertig jaar na de uittocht uit Egypte, elf dagreizen vanaf de berg Sinaï, op de eerste van de elfde maand. Nog één dagreis, nog één maand – en precies dan begint het leerhuis. Aan het einde daarvan blijkt het Land nog even ver weg als in het begin. Ook advent blijft bij momenten van horen en, soms, even zien in de verte.

Lezing: Deuteronomium 1 en 4 (gedeelten)
Overweging: Niek Schuman

zondag 4 december    Als je kind je vraagt

Aan het begin van dit hoofdstuk uit Deuteronomium staat het beroemde ‘Sjemá’: ‘Hoor, Israël!’. Het wordt gevolgd door het korte gebod van liefde tot de Ene. Als dan opnieuw waarschuwing na waarschuwing geklonken heeft, eindigt het stuk met de vraag van een kind. Het antwoord daarop behelst in feite het oercredo van Israël: hoe een slavenvolk uit Egypte geleid werd en hoe het nu op het punt staat het land binnen te gaan, dat de Ene vanouds aan de aartsvaders onder ede toegezegd had.

Lezing: Deuteronomium 6, 1-25
Overweging: Juut Meijer

zondag 11 december    Armen zullen altijd bij je zijn

Deuteronomium 15 gaat over een van de meest curieuze instellingen in het oude Israël: het sabbatsjaar. Aanvankelijk bedoeld als regel voor het bouwland, wordt ze hier toegepast op een sociale situatie die in de belichting van dit profetisch getinte bijbelboek onaanvaardbaar geacht wordt: die van pauperisme binnen een volk dat ooit zelf uit de slavernij was verlost. De regels van kwijtschelding van schulden berusten op het principe van liefde en onderlinge solidariteit. Zonder een dergelijk perspectief kan het land van belofte onmogelijk in zicht komen.

Lezing: Deuteronomium 15,1-11
Overweging: Gerard Swüste

zondag 18 december    Het woord is dicht bij je

Het openluchtleerhuis aan de grens van het land van belofte is haast ten einde. Mozes stelt de gemeente voor de beslissende keuze: het leven en het goede, of de dood en het kwade. Het gaat niet om een onmogelijke keuze. De woorden die gesproken en de geboden die voorgehouden zijn, hoeven niet ervaren te worden als een ondraaglijke last of onhaalbaar ideaal. “Dit woord is zeer dicht bij jullie, in je mond en in je hart… Kies dan het leven!”. Op de laatste zondag van de advent klemt deze oproep even sterk als de uitroep tot de Ene om de hemel open te scheuren en te komen.

Lezing: Deuteronomium 30, 11-20
Overweging: Jan Nieuwenhuis

zaterdag 24 december    Kerstavond

In den beginne was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is Mens geworden en heeft bij ons gewoond.

U hoort op deze Kerstavond en -nacht mooie poëzie uit de bijbel, uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Wat is dit voor een Woord? En welk Woord is dit tussen de overvloed aan woorden, beelden en mogelijkheden die over ons heen komen?

Overweging: Claartje Kruijff

Diensten om 19.00u en 22.30u; voor deze diensten zijn toegangskaarten nodig.Z

zondag 1 januari    Nieuwjaarsdienst

voor de wakkeren en voor wie gewekt wil worden.

Overweging: Mirjam Wolthuis


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol