Elia, de man Gods  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Elia, de man Gods
Dominicuskerk
15/11/09

Elia, de man Gods

Advent 2009

In de evangelieverhalen over de epifanie van Jezus op de berg verschijnen aan weerszijden van hem Mozes en Elia: de vertegenwoordigers van de Wet en van de Profeten. Beiden hadden op de Horeb gestaan en daar de Eeuwige voorbij zien komen.

Wie was die Elia? Hij verschijnt in het eerste boek der Koningen (17:1), onverwacht, als een lichtflits. In Israël is dan koning Achab aan de macht (ong.850 jaar voor Christus), die onder de druk van zijn Fenicische vrouw Izebel de god van de Feniciërs in Israël heeft ingevoerd. Die god is  Ba'al, een Hebreeuws woord dat 'hebben' betekent. Ba'al is dus de heb-god, de god van het bezit. E!ia treedt op tegen die god en die koning. De enige God is JHWH, Ik-zal-er-zijn-voor-jou. Elia's naam is dan ook een samentrekking van EI (God) en de eerste letters van JHWH (ja).

Zijn ganse verhaal gaat uiteindelijk over de heb-god en die gevende God. Daarom heeft het beeld van Elia, de eerste profeet, het gehele jodendom na hem beheerst. Elia is de voorloper van de Messias en zal diens komst aankondigen: vrede tussen mensen en een nieuwe wereld. In de Joodse huizen staat bij de jaarlijks Pesachviering altijd een lege stoel klaar voor als Elia komt. Hij is de voorbode, meer nog: de voorafspiegeling van de Messias. 'Gelukkig zijn zij die u (Elia) gezien hebben en in liefde zijn gestorven; ook wij zullen zeker leven! ' (Jezus Sirach, 48,12).

 

zondag 29 november     Een oud verhaal dat ons is doorverteld
11.00u

Over Elia aan de beek Kerit, gevoed door de raven en de weduwe van Serafat wier zoontje sterft (1Kon 17,1-24).
Voorafbeelding van het verhaal over Jezus.
Overweging: Jan Nieuwenhuis

zondag 6 december     Elia op de karmel
11.00u

Het verhaal op de berg Karmel (‘Karem El’, wijngaard van God) is een samenballing van de hele cyclus over Elia: wie is de ware God? Op de Karmel valt de beslissing. Israël wordt door Elia geplaatst voor de enig echte keuze (1Kon 17,1-46).
Overweging: Juut Meijer

zondag 13 december    Elia naar de Horeb
11.00u

Net als Mozes gaat Elia naar de berg Horeb waar JHWH hem voorbijgaat, niet in een storm, niet in een aardbeving, niet in het vuur, maar in de stem van een zwijgende stilte (1Kon 19,1/18).
Overweging: Pieter van Hoof

zondag 20 december    Elia wordt ten hemel opgenomen
11.00u

Samen met zijn opvolger Elisja gaat Elia door de Jordaan en hij wordt aan de overzijde in een wagen van vuur met paarden van vuur ten hemel opgenomen) 2Kon 2,1-18). Hij verdwijnt uit het gezicht, maar zal terugkeren om de grote dag van JHWH aan te kondigen, de komst van de Messias (Mal 3,23; Mt 6,15).
Overweging: Claartje Kruijff

donderdag 24 december    Kerstavond
19.00u en 22.30u

‘Doe als God, word mens’.
In het verhaal van ‘de gedaanteverandering op de berg’ verschijnen Mozes en Elia naast Jezus, als gestalten van licht. Daarna daalt Jezus weer af, onder de mensen. Verhalen de kerstvertellingen niet van iets vergelijkbaars?
Lezing: Mc 9,2-9 en het kerstevangelie volgens Lucas.
Overweging: Mirjam Wolthuis

Voor deze vieringen op 24 december zijn toegangskaarten nodig.

vrijdag 25 december Kerstmis

Op deze dag houdt de Dominicusgemeente Open Huis

zondag 27 december

Op deze zondag is er geen viering in de Dominicuskerk

zondag 3 januari 2010
11.00 uur

Eucharistieviering met veel muziek en samenzang

Op 10 januari 2010 begint een nieuwe serie over Jezus: En jullie, wie ben ik volgens jullie?

.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol