Manifest - Gelovigen nemen het woord  
Home > Thema's > Kerk zijn > Kerkstructuren > Manifest - Gelovigen nemen het woord

15/12/11

Manifest

Gelovigen nemen het woord

Parochies zonder priester, eucharistievieringen op ongeschikte uren, gebedsdiensten zonder communie: dat hoeft toch allemaal niet? Waarom blijven de noodzakelijke kerkhervormingen zolang uit? Wij, Vlaamse gelovigen, vragen onze bisschoppen om de impasse waarin we terechtgekomen zijn te doorbreken. We doen dit in verbondenheid met medegelovigen in Oostenrijk, Ierland en vele andere landen, die eveneens aandringen op hervormingen die voor de kerk levensnoodzakelijk zijn.

Wij begrijpen niet waarom de leiding van onze plaatselijke gemeenschappen (parochies bijvoorbeeld) niet wordt toevertrouwd aan een man of een vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepskracht of vrijwilliger, die daartoe de nodige vorming heeft gekregen. We hebben toegewijde herders nodig.

Wij begrijpen niet waarom deze medegelovigen niet zouden mogen voorgaan in de zondagsvieringen. We hebben in elke levende gemeenschap liturgische voorgangers nodig.

Wij begrijpen niet waarom – waar geen priester voorhanden is – een woorddienst met communie niet zou mogen.

Wij begrijpen niet waarom bekwame leken en gevormde godsdienstleerkrachten niet zouden mogen preken. We hebben het woord Gods nodig.

Wij begrijpen niet waarom aan gelovigen van goede wil die na een scheiding hertrouwd zijn de communie moet geweigerd worden. Ze horen er evenwaardig bij.

Gelukkig zijn er al plaatsen waar men wél zo bezig is.

Wij pleiten er tevens voor dat binnen de kortste tijd zowel gehuwde mannen als vrouwen tot het priesterambt worden toegelaten. Wij, gelovigen, hebben hen nu broodnodig.

o – o – o – o

Oproep Werkgroep Kerkenwerk - 18 november 2011

Gelovigen vragen bisschoppen om noodzakelijke kerkelijke hervormingen

Een aantal Vlaamse gelovigen vraagt in een Manifest aan de bisschoppen de impasse waarin de kerkelijke gemeenschap is terechtgekomen te doorbreken en enkele noodzakelijke kerkelijke hervormingen door te voeren. Hiertoe behoren onder anderen ererector Roger Dillemans, gouverneur Paul Breyne, burgemeester Luc Dehaene, Trees Dehaene en Agnes Pas, beiden gewezen voorzitters van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, en de priesters John Dekimpe, Ignace Dewitte en Staf Nimmegeers. Aan alle Vlaamse gelovigen wordt gevraagd het Manifest te onderschrijven. Meer dan driehonderd hebben dat al gedaan zonder dat ook maar enige ruchtbaarheid aan het initiatief werd gegeven.

Mensen zijn op zoek naar zin, houvast en richting voor hun leven. De christelijke boodschap bezit zulk een sterke eeuwigheidswaarde, dat ook de moderne mens er een antwoord op zijn zoekvragen en ‘geloofshoop’ in kan vinden. Om het  verhaal van Jezus van Nazareth en de christelijke heilsboodschap vandaag en morgen te kunnen doorvertellen en te kunnen beleven, is een georganiseerde kerkelijke gemeenschap onmisbaar.  Zoals elders in West-Europa, staat de kerkgemeenschap in Vlaanderen onder druk. Een van de oorzaken daarvan is het feit dat de kerk voor haar organisatie (parochies) en de uitoefening van haar opdracht in sterke mate steunt op – en daardoor afhankelijk is van – priesters, een ambt dat voorbehouden is aan gewijde tot de celibaatsverplichting gehouden mannen. Door het nog toenemende tekort aan priesters, maar ook door nieuwe inzichten, gewijzigde opvattingen en maatschappelijke ontwikkelingen is dat organisatiemodel aan herziening toe.

Als gelovigen, van wie sommigen professioneel en anderen niet-professioneel in de brede kerkelijke gemeenschap actief zijn, zijn wij bezorgd om de toekomst van de kerk in Vlaanderen. Vanuit die bezorgdheid richten wij ons met bovenstaand Manifest tot onze bisschoppen en vragen wij hen de al te lang aanslepende impasse te doorbreken en enkele dringend noodzakelijke hervormingen door te voeren.

De hervormingen die wij vragen, zijn kort in het Manifest vermeld. Ons pleidooi om ook gehuwde mannen en vrouwen toe te laten tot het priesterambt moet gezien worden in het kader van een volgens ons wenselijke en noodzakelijke diversifiëring, waarin creatief gezocht wordt naar nieuwe wegen om de veelheid aan talenten en de geëngageerdheid van vele gelovigen beter te benutten.

Aan de gelovigen in Vlaanderen die deze bezorgdheid delen vragen wij dit Manifest te ondertekenen. Wij zijn er immers van overtuigd dat wat wij vragen op brede steun in al onze bisdommen kan rekenen. Wij zijn er ook van overtuigd dat wanneer wij als gelovigen het woord nemen, de bisschoppen zullen luisteren en bereid zullen zijn tot een gesprek als aanzet tot deze broodnodige hervormingen.

De tekst van het Manifest staat op de website www.gelovigen-nemen-het-woord.be en kan daar ondertekend worden. Op 18 november 2011 stonden er 50 handtekeningen; nu een kleine maand later 7679 handtekeningen!

Schriftelijke ondertekenaars kunnen schrijven naar:

Werkgroep Kerkenwerk, waar kan ook de tekst van het Manifest worden opgevraagd
p.a. De Wijngaard 9
3020 Herent
Meer info: Mark Deweerdt
T: 0032-497 59 35 05
I: werkgroep.kerkenwerk@gmail.com


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Kerkstructuren" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol