Studiedag ‘Pastores gaan voorbij’  
Home > Thema's > Kerk zijn > Inculturatie > Studiedag ‘Pastores gaan voorbij’

1/4/08

Studiedag ‘Pastores gaan voorbij’

Kerkcentrum Nicolaas-Monica, Boerhaaveplein 199, Utrecht

(voor bereikbaarheid zien onderaan)

24 april 2008 – 14.00 – 17.00 uur

 

* * *

Uitnodiging aan vrijwilligers en pastores in parochies en andere geloofsgemeenschappen 


Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg gaan met hun uitgevers twee boeken presenteren:

Pastores gaan voorbij
Een witboek over kracht en pijn van vrijwilligers in katholieke
parochies (Uitgave Ten Have, Kampen)

IK BEN
Bezinningsboek rond de zeven IK BEN woorden van Jezus in
het evangelie van Johannes. (Uitgave Berne, Heeswijk)

Pastores gaan voorbij. 

De auteurs hebben in 2007 gesprekken gevoerd, mondeling en per mail, met vele vrijwillig(st)ers in parochies van alle Nederlandse bisdommen. Ze zijn onder de indruk van de inzet en toewijding van veel vrijwilligers, van hun kracht en creativiteit om samen te werken aan een geloofwaardige lokale gemeenschap. Maar op diverse plaatsen worden dezelfde vrijwillig(st)ers aan de kant gezet, beperkt in hun taken, ze krijgen te horen dat ze niet meer nodig zijn of voelen zich een vreemde in hun parochiekerk die na fusies van meerdere kleine geloofsgemeenschappen voortaan de enige liturgische plek is. Velen van hen zijn op zoek naar een nieuwe geloofsplek maar hebben die nog niet gevonden. Sommigen vrezen nergens meer welkom te zijn en haken af omdat ze het huidige beleid van de bisdommen niet kunnen volgen. Tegelijk blijft bij velen de kracht aanwezig om te blijven zoeken en te werken aan een geloofwaardige lokale geloofsgemeenschap.

Wat maakt een lokale geloofsgemeenschap sterk en waardoor groeit de kwetsbaarheid, als het om toekomst gaat? Wat kan er aan bemoediging en perspectief geboden worden aan hen die ‘zwervers’ zijn geworden? Is er toekomst en wat is daarvoor nodig?

Ik ben.

Ook hebben beide auteurs gewerkt aan een boekje ter bezinning op kernwoorden in het evangelie van Johannes: wie is Jezus van Nazareth, hoe presenteert hij zichzelf en hoe kunnen we hem herkennen in mensen en bewegingen om ons heen? Wat betekent het voor ons in deze tijd, wanneer Jezus van zichzelf zegt: Ik ben het  brood van het leven, ik ben de poort, ik ben het licht, ik ben de goede Herder, ik ben de opstanding en het leven, ik ben de weg, ik ben de ware wijnstok?

Elk woord wordt bezien tegen het licht van wat mensen  om ons heen vertellen over hun weg door het leven. Elk fragment wordt gevolgd door een gebed of een kort citaat.

De uitgevers Berne en Ten Have hebben met de schrijvers besloten tot een gezamenlijke presentatie, omdat beide boeken elkaar op een vruchtbare manier kunnen aanvullen. Bezinning in crisistijd is broodnodig. En bezinning op het hart van het evangelie kan pas vruchtbaar zijn wanneer deze dichtbij de ervaringen van mensen nu gebeurt.

Toelichting op het programma

We maken er een mooie happening van, waarbij beide boeken worden gepresenteerd in het licht van de vraag: wat heb je nodig om in de huidige tijd verder te kunnen in je zoeken naar een goede plek om je geloof te delen en te vieren met anderen?

Joop Smit, een exegeet die dichtbij het leven van vandaag de Schrift probeert te lezen zal ons inleiden in de betekenis van het evangelie volgens Johannes voor mensen als u en ik.

Daarna zullen enkele vrijwillig(st)ers hun ervaringen met ons delen: hoe is het in onze parochie gegaan, hoe zoeken wij verder, wat hebben we nodig om het vol te houden in deze kerk die zich van ons vervreemdt?

We proberen op deze bijeenkomst recht te doen aan de vele verhalen en getuigenissen van vrijwillig(st)ers over crisis, vechten, afhaken of een alternatief vinden samen met anderen.

De bijeenkomst zal verluchtigd worden met muziek, zang en andere creatieve momenten. Op het eind zullen beide boeken worden aangeboden.

We hopen dat we u mogen verwelkomen tegen twee uur, koffie en thee staan klaar. Aan het slot is er soep en brood. 

Aanmelding

Met naam, adres, parochie/groep, hoeveel personen: 

per mail:           janssen-zuidberg@hetnet.nl

per post:           Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg
                        Leidseweg 65 B  -  3531 BD Utrecht
                        Telefoon:           06 – 22410012

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

Het kerkcentrum is te bereiken vanaf het station Utrecht Centraal met de stadsbussen 6 en 7; deze bevinden zich op het noordelijke einde van perron A van Stadsbussen (richting Zuilen). U moet dan uitstappen bij de halte Nijenoord, doorlopen tot het kruispunt en aan de rechterzijde van het flatgebouw tegenover u is dan de ingang van het kerkcentrum.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Inculturatie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol