Stg. Ondersteuning Kleine geloofsgemeenschappen (OKG)  
Home > Thema's > Kerk zijn > Inculturatie > Stg. Ondersteuning Kleine geloofsgemeenschappen...
Mededeling
6/12/12

Bekendmaking

Stg. Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen (OKG)

 

Het Beleidsplan van rk-kerkplein.org sluit af met de zin:

Het ondersteunen van geloofsgemeenschappen en groepen aan de basis – die in hun vernieuwingsdrang sinds de opheffing van de diocesane pastorale centra aan hun lot zijn overgelaten – staat dan ook als actieprogramma hoog op onze agenda.

Het is verheugend dat er nu ook andere krachten werkzaam zijn voor het ondersteunen van kleine geloofsgemeenschappen. De zelfstandig wording van de voormalige parochie San Salvator in Den Bosch tot de San Salvator Gemeenschap is de recentste van de geloofsgemeenschappen die opgesplitst zijn in een grote groep mensen die ten einde raad besloten hebben zelfstandig, los van hun bisdom, verder te gaan en een kleine rest die bij het bisdom is gebleven. En naar wat we her en der in het land horen, is de San Salvator niet de laatste die het zo vergaat. Hoezeer het de mensen ook aan hun hart gaat om deze verschrikkelijke stap te zetten! Ten einde raad! Er wordt geen andere weg overgelaten om het geloof in trouw aan het evangelie te beleven dan deze.

Een van die andere krachten die werkzaam zijn voor nieuwe basisgemeenschappen is de recent opgerichte stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen. Deze stichting schrijft van zichzelf het volgende:

Ons land kent een groeiend aantal plaatselijke geloofsgemeenschappen, soms klein, soms wat groter, soms zelfstandig, soms op weg naar zelfstandigheid, soms levend vanuit het idee, dat ze er eigenlijk alleen voor staan. Die geloofsgemeenschappen willen leven vanuit de geest van Jezus van Nazaret en vanuit het waardevolle dat de katholieke en andere christelijke tradities aanreiken.

Deze gemeenschappen zijn gedeeltelijk voortgekomen uit onvrede met het klimaat dat in verschillende kerken heerst. Die onvrede leidt tot kerkverlating, abrupt of geleidelijk, maar het leidt ook tot nieuwe geloofsgemeenschappen.

De Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van deze geloofsgemeenschappen financieel mogelijk.

Het is de moeite waard op de website van OKG wat verder rond te kijken. Niet alleen vindt de bezoeker een Comité van Aanbeveling  waarin heel wat VIP’s (Very Important Persons) uit de katholieke traditie staan. Maar ook de kaart van Nederland én Vlaanderen, waarop deze geloofsgemeenschappen met een stip en verdere informatie zijn aangegeven, is indrukwekkend te noemen.

Zoals zo vaak in de kerkgeschiedenis, zien we ook nu weer hoe de Geest mensen aan de basis beweegt om haar kerk te hervormen. Om terug te gaan naar de roots van het evangelie en afstand te nemen van al de aanslibsels van eeuwen die het zicht op de kern van de boodschap van Jezus van Nazaret hebben vertroebeld.

Sommige bisschoppen hebben gezegd: als die ‘enkelingen’ het denken beter te weten, laten zij dan hun eigen kerkje oprichten en de moederkerk verlaten. Dat is iets wat katholieken, die de gezagsgetrouwheid in hun genen hebben geschreven, niet zo gauw doen. Maar als er geen andere weg is, dan is er de trouw aan het eigen geweten die de doorslag moet geven. Had Petrus al niet eens tegen de hogepriester gezegd: God moet men meer gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5,29)?

Isaac Wüst, hoofdredacteur rk-kerkplein.org.

Reacties

Een heel goed initiatief! Ik stel voor ook te zorgen voor uitwisseling tussen de kleine geloofsgemeenschappen. Uit eigen ervaring weet ik dat het er niet van komt, als je actief bent in je eigen kerk, om elders te gaan kerken en praten. En als je het wel doet is het inspirerend. Zelf ben ik al 20 jaar actief in De Duif, basisgemeente in Amsterdam, waar we jaarlijks onze eigen voorgangers kiezen uit eigen kring. We hebben regelmatig uitgewisseld met een soortgelijke kerk in Antwerpen, de Vleugel. Dat is altijd weer stimulerend. We zouden het leuk vinden om groepen die net beginnen tips te geven en hen te inspireren. Wij zijn al 40 jaar een zelfstandige vrijwilligerskerk, oecumenisch en bruisend!
Diana Vernooij - AmsterdamReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Inculturatie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol