Jonge Kerk Roermond 40 jaar  
Home > Thema's > Kerk zijn > Inculturatie > Jonge Kerk Roermond 40 jaar

15/8/08

    Jonge Kerk Roermond 40 jaar

De oecumenische basisgroep Jonge Kerk uit Roermond bestaat al 40 jaar. Normaal treden ze niet zo naar maar als je feest viert doe je dat natuurlijk niet alleen.

De Jonge Kerk is een geloofsgemeenschap die actief in de samenleving staat. Veertig jaar geleden is deze gemeenschap ontstaan vanuit de jongerenvieringen in de binnenstad van Roermond. De naam Jonge Kerk stamt uit het jaar 1971. Deze naam is gekozen om aan te geven dat het zowel gaat over vieringen van liturgie, als over maatschappelijke betrokkenheid, zoals dat in de eerste jaren van het christendom gebeurde.  Dat is de inspiratiebron.

Het ging in die vroegste christelijke gemeenschappen ook over een nieuw elan om geloven en maatschappelijke handelen bij elkaar te brengen. Mensen van de Jonge Kerk tref je aan bij het vluchtelingen werk, de wereldwinkel, Amnesty International, Unicef en derde wereld groepen, maar ook bij minder in het oog springende activiteiten en dichter bij huis, als de soos voor mensen met een verstandelijke beperking, huiskamer- projecten, hulpdiensten en het justitiepastoraat.

De gemeenschap is democratisch opgezet. Dat betekent dat niet alles centraal geregeld wordt, maar veel wordt door werkgroepen gedaan waarin zeer veel leden actief  zijn. Ook in de wekelijkse viering staat niet één persoon centraal, maar steeds een voorbereidingsgroep. De Jonge Kerk heeft een pastor, die vooral een bindende taak heeft. Zij besteedt veel tijd en energie aan het pastoraat en liturgie. Met haar deskundigheid ondersteunt zij de vele vrijwilligers.

De Jongekerkers komen uit verschillende kerkgenootschappen. Iedereen wordt gerespecteerd in zijn eigenheid. Wat hen bindt is het op zoek zijn naar eigentijdse antwoorden op vragen over zingeving in het leven, waarbij de bijbel een belangrijke bron is. Al met al is de Jonge Kerk, die zijn vieringen in de Ursula kapel houdt, een open huis waar veel mensen een gastvrij onthaal wordt geboden.

De Jonge Kerk bestaat nu 40 jaar en wil dit jubileum groots vieren. Naast een feestelijke viering en een feest voor alle leden en vrijwilligers organiseert de Jonge Kerk dit jaar op 10 oktober een symposium onder de titel: ‘40 jaar anders kerk zijn’. Professor Peter Nissen zal daar een van de sprekers zijn en Tof Thissen, van jongs af aan bekend met de Jonge Kerk is de dagvoorzitter. Tijdens dit symposium wordt gezocht naar antwoorden hoe een geloofsgemeenschap dienstbaar kan zijn in deze veranderende samenleving. Hoe je gestalte geeft aan het visioen van een rechtvaardige en vreedzame samenleving waar zorg is voor mens en natuur.

Daarnaast geeft het voortreffelijke koor van de Jonge Kerk twee concerten op 7 en 8 november in samenwerking met Couleur Vocal . Deze concerten vinden plaats in de Ursulakapel aan de Voogdijstraat 24 te Roermond.  De kapel staat bekend om zijn magnifieke akoestiek.

Symposium

40 jaar anders kerk zijn

zaterdag 10 oktober 2009
Ursulakapel Voogdijstraat 24  Roermond

Programma

10.30-11.00 u Ontvangst

11.00-11.05 u Opening door de dagvoorzitter Tof Thissen

11.05-11.15 u Welkom door Wim Janssen, voorzitter bestuur

11.15-11.45 u Inleiding door Jos Smeets

Hoe de Jongerenkerk van toen zich ontwikkeld heeft tot Jonge Kerk van nu. Hij heeft zich een beeld kunnen vormen over dit groeiproces door vele gesprekken en (beeld)materiaal, op grond waarvan een gedenkboek wordt samengesteld.

11.45-12.00 u Pauze

12.00-13.00 u Lezing door Peter Nissen, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de Religiositeit

´Oecumene in een ander, breder perspectief´.

Hij spreekt over plaats en betekenis van kleine geloofsgemeenschappen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van de katholieke kerk in het algemeen en in Limburg in het bijzonder.

13.00-14.00 u Lunch

14.00-15.45 u Presentatie andere (basis)groepen.

Ontmoeting met geestverwanten en bondgenoten uit het land, die vertellen hoe zij vanuit een eigen achtergrond, die niet Joods-christelijk hoeft te zijn, hun kerk zijn of dienstverlening aan de samenleving vorm geven.

15.45-16.00 u Afsluiting met een viering door Anne-Francine van Gogh, pastor Jonge Kerk, en Wim Janssen.

16.00-16.30 u Informeel napraten met drankje en hapje.

Informatie over de Jonge Kerk is te vinden op de website: www.jongekerkroermond.nl/nieuws


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Inculturatie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol