Persbericht Symposium ‘Kerk en ambt’ - hoe verder?  
Home > Thema's > Kerk zijn > Andere onderwerpen "Kerk zijn" > Persbericht Symposium ‘Kerk en ambt’ - hoe verder?

8/10/07

Persbericht Symposium ‘Kerk en ambt’ - hoe verder?

Op 10 november aanstaande vindt in de Dominicuskerk, (naast Spuistraat 12, ingang Korte Korsjespoortsteeg) te Amsterdam van 11.00 – 16.00 uur een symposium plaats onder de titel ‘Kerk en ambt – hoe verder?’, naar aanleiding van de deze zomer gepubliceerde brochure ‘Kerk en ambt’ van de Nederlandse dominicanen.

Tijdens het symposium op 10 november zal de dominicaanse brochure worden toegelicht en getoetst aan verschillende kerkelijke visies en praktijken aan de hand van verhalen van een twaalftal vrouwen en mannen in allerlei (rand)kerkelijke posities. Verder zal Erik Borgman een aantal theologische kanttekeningen bij het rapport plaatsen; een van de auteurs, Jan Nieuwenhuis o.p., doet verslag van de reacties, en Huub Oosterhuis spreekt een slotwoord. Daarnaast is er plaats voor gesprek en discussie, en (regionale) netwerkvorming. De dag wordt voorgezeten door Mirjam Wolthuis en afgesloten met een vesperviering.

In het rapport, dat eind augustus van dit jaar als brochure naar alle 1300 rooms-katholieke parochies werd gestuurd, pleiten de dominicanen ervoor dat de parochies:

‘in de huidige noodsituatie van het tekort aan gewijde celibataire priesters creatief de theologische vrijheid nemen – en krijgen – om uit hun midden hun eigen voorgangers, respectievelijk team van voorgangers te kiezen.’

De Nederlandse bisschoppen protesteerden bij monde van kardinaal Simonis tegen de strekking en ongevraagde verspreiding van de brochure. Op verzoek van hun hoofdbestuur in Rome zagen de Nederlandse dominicanen af van een op 22 september geplande studiedag over kerk en ambt. In plaats daarvan bestaat nu het voornemen om in januari 2008 een studiedag ‘samen met de bisschoppen’ te organiseren.

Intussen is het rapport door velen binnen en buiten de bisschoppelijke jurisdictie vallende personen en groeperingen met instemming begroet.

Het symposium op 10 november is een initiatief van de Dominicusgemeente, de Amsterdamse Studentenekklesia, de Duif, en van de Mariënburgvereniging, als antwoord op de open uitnodiging van de dominicanen om het gesprek over de toekomst van de kerk weer op gang te brengen.

Ochtendprogramma

10.30 uur inloop en koffie

11.00 uur

 • Welkom  - Mirjam Wolthuis, pastor Dominicusgemeente
 • De brochure ‘Kerk en Ambt’ -  Kees Kok, voorganger Studentenecclesia
 • Interview met Jan Nieuwenhuis o.p., mede-auteur van ‘Kerk en Ambt’
 • De toekomst van kerk-zijn,  Erik Borgman, hoogleraar systematische theologie Tilburg

12.30 uur Lunch en ontmoeting rond de pilaren van de kerk

Middagprogramma

13.30 uur Visies en visioenen uit de praktijk  met

 • Franck Ploum,  gewezen kerkvernieuwer in Oosterhout
 • Diana Vernooy, gekozen predikante in De Duif
 • Ruud Huijsmans, oud-pastoor en kerkjurist
 • Marika Meijer,  strijdend pastoraal werkster
 • Joost Koopmans, Augustijn van de Boskapel in Nijmegen
 • Myriam Steemers-van Winkoop, Mariënburgvereniging
 • Rinse Reeling Brouwer, protestantse toeschouwer
 • Geeske Hovingh, antropologe Studentenecclesia Amsterdam
 • ....   van de Vereniging Pastoraal Werkers Nederland
 • Pieter van Hoof, voorganger Dominicusgemeente

14.30  uur plenair gesprek

15.30 uur slotwoord - Huub Oosterhuis, voorganger Studentenecclesia

15.40  uur vesper ter afsluiting

Dagvoorzitter: Mirjam Wolthuis

Aanmelding via hoe.verder@xs4all.nl

Nadere informatie via 06 21290926

Deelname is kosteloos, wel eigen lunch meenemen.

Ter plekke is een vrijwillige bijdrage mogelijk.

 


Reactie plaatsen

Reglement

 • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
 • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
 • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Andere onderwerpen "Kerk zijn"" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol