Oecumenisch symposium ‘Brood van leven’  
Home > Thema's > Kerk zijn > Andere onderwerpen "Kerk zijn" > Oecumenisch symposium ‘Brood van leven’

31/1/11

Oecumenisch symposium ‘Brood van leven’

15 maart 2011

Het ontbreken van de eucharistische gemeenschap vormt nog altijd het meest pijnlijk teken van de verscheurdheid tussen christelijke kerken. In de Charta Oecumenica verplichten Europese kerk­lei­ders zich het doel van een gezamenlijke viering van de maaltijd van de Heer voor ogen te houden. En ook op het kerkelijk grondvlak dromen christenen van het herstel van de zichtbare eenheid.

 In de ruim veertig jaar dat katholieken en protestanten met elkaar in gesprek zijn over wat hen ver­deelt is er heel wat aan gemeenschappelijk geloof in de eucharistie ontdekt en verwoord. Met vreug­de is vast te stellen hoe dicht de standpunten elkaar zijn genaderd. Dat gemeenschappelijk ge­loof is in grote mate ook terug te vinden in de vernieuwde liturgische boeken van de betrokken kerken. Toch lijkt de eucharistische gemeenschap soms verder weg dan ooit.

In zijn nieuwste boek over de eucharistie maakt de katholieke oecumenicus Ton van Eijk de balans op van de voortgang en obstakels in het oecumenisch gesprek waarbij de rooms-katholieke kerk be­trok­ken was. In een onderbouwd en onderhoudend betoog schetst Van Eijk de overeenstemming die op dit punt bereikt is. Aan de hand van een bezinning op de eucharistie als woord en brood ziet hij voor de kerken een perspectief om samen op weg te blijven. Tenminste,  als de kerken er ook in slagen het eens te worden over dat andere heikele onderwerp bij dit punt: de ambtelijke leiding of bediening van de eucharistie. Want daar ligt sinds het einde van de vorige eeuw opnieuw een flink struikelblok op weg naar zichtbare eenheid. Zeker sinds de rooms-katholieke kerk de toelating van vrouwen tot het priesterschap min of meer taboe heeft verklaard. Hoe nu verder?

Naar aanleiding van de verschijning van dit boek is er op 15 maart een oecumenische studiemiddag (inclusief debat) over het spirituele hart van de oecumenische beweging. Medewerking verlenen de auteur dr. Ton van Eijk, dr. Gerrit van de Kamp (protestant), dr. Mattijs Ploeger (oud-katholiek) en prof.dr. Adelbert Denaux (r.k.).  Een gezamenlijk initiatief van de Faculteit Katholieke Theologie (UvT), het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (UU), de Katholieke Vereniging voor Oecumene, en de Raad van Kerken in Nederland, georganiseerd door het theologisch instituut Luce / CRC. Het boek is op het symposium met korting te koop voor € 12,50.

Tijd:                15 maart 2011 van 13.30 - 17.00 uur.

Locatie:               Campus De Uithof, Universiteitsbibliotheek, Boothzaal, Heidelberglaan 3, Utrecht.
                            Vanaf Utrecht CS bereikbaar met bus 11, 12 en 12-S (halte: Heidelberglaan

Zie:  http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/deuniversiteit/wiewatwaar/plattegronden/39090main.html

Kosten:                € 15,=  (studenten theologie FKT, Fontys en UU gratis; opgave vooraf verplicht)

Opgave:              aanmelding vooraf verplicht via www.luce-crc.nl; luce-crc@uvt.nl

Betaling:             verlening van eenmalige machtiging o.v.v.  naam, bedrag, rekeningnummer.

Programma

13.30     opening door Henk van Hout (dagvoorzitter), voorzitter Raad van Kerken in Nederland.

13.35     referaat door dr. Ton van Eijk, oud-docent van de FKT en priester van het bisdom Rotterdam.

14.05     coreferaat door dr. Gerrit van de Kamp, PKN- predikant te Delft en oud-redacteur van het (protestants) Dienstboek.

14.25     coreferaaat door dr. Mattijs Ploeger, rector en docent aan het Oud-Katholiek Seminarie en pastoor van de (oud-katholieke) kathedrale kerk te Haarlem.

14.45     pauze

15.15     debat met inleiders en de zaal

16.30     afsluitend referaat door prof.dr. Adelbert Denaux, dekaan van de Faculteit Katholieke Theologie (UvT),  lid van de Internationale Theologische Commissie te Rome, lid van de internationale Anglicaans-Katholieke Dialoogcommissie (ARCIC) en oud-voorzitter van de Nationale Oecumenische Commissie van België.

17.00     ontmoeting met een drankje en boekverkoop.

Ton van Eijk, Eucharistie: het woord en het brood. (Theologische Perspectieven 4) Uitgeverij 2VM, Bergambacht 2010, ISBN 978-94-90393-07-6


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Andere onderwerpen "Kerk zijn"" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol