Invloedrijke katholieke vrouwen – drie of honderden?  
Home > Thema's > Kerk zijn > Andere onderwerpen "Kerk zijn" > Invloedrijke katholieke vrouwen – drie of honderde
Drs. Marika Meijer
6/6/08

Invloedrijke katholieke vrouwen – drie of honderden?

Over de vraag naar de drie invloedrijkste katholieke vrouwen in Nederland van dit moment moest lang worden nagedacht door mevr. Marie-Louise van Wijk-Van de Ven, presidente van Andante, de Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties (Trouw, de Verdieping, 23 mei jl.). Begrijpelijk dat haar niet onmiddellijk drie prominente vrouwen te binnen schoten. Die namen liggen momenteel misschien niet direct voor de hand. Op meerdere plaatsen in de kerk of de academisch-theologische wereld zijn de laatste tijd vrouwen heengezonden, of zijn, ontmoedigd door het huidige kerkelijke beleid, zelf vertrokken. Toch waag ik me aan een antwoord op bovengenoemde vraag, niet met drie namen, maar met een hele groep invloedrijke katholieke vrouwen, namelijk de honderden vrouwelijke pastores, werkzaam in parochies, ziekenhuizen, zorginstellingen, justitie- en straatpastoraat; vrouwen die met gelovige bewogenheid, theologische deskundigheid en pastorale bekwaamheid voorgaan in liturgievieringen, catechetisch en vormend werkzaam zijn, zieken en stervenden begeleiden, managementtaken uitvoeren samen met tal van (meestal eveneens vrouwelijke) vrijwilligers, en dag en nacht oproepbaar zijn voor crisissituaties. Velen van hen combineren deze taken met de zorg voor gezin en familie.

De invloed die van deze vrouwen (en evenzeer van hun mannelijke collega’s) uitgaat is niet direct kerkpolitiek, maar bestaat in het gezag dat zij hebben opgebouwd door hun werk aan de basis, waar hun inbreng inmiddels als onmisbaar wordt ervaren. Daar dragen zij bij aan het onder gewone gelovigen onstuitbaar groeiende besef, dat het priesterschap een geestelijk fundament heeft, geen biologisch, en dat het daarom niet uitmaakt of de pastor een man of een vrouw is. Een besef met bijbelse papieren: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” (Galaten 3:28).

Deze vrouwelijke en mannelijke pastores zijn theologisch geschoold door vakbekwame en enthousiaste hoogleraren en docenten, die hun liefde en eerbied voor Schrift en Traditie paarden aan een open houding ten aanzien van de vragen van de moderne tijd, altijd bereid tot ondersteuning van hun studenten en een stevige gedachtewisseling. Ook ik ben in die geest opgeleid, aan de Katholieke Theologische Faculteit te Nijmegen, en heb, dankbaar voor die vorming, jarenlang pastoraal werkzaam mogen zijn in het bisdom Den Bosch. Die geest gaat verder, ondanks alles, niet op elk moment te lokaliseren in wapenfeiten of namen van vooraanstaande theologes, maar wel degelijk aanwezig, op een wijze die bij de geest past: als een lopend vuurtje, of een bries die waait waar zij wil.

Geïnteresseerde vrouwen en mannen zou ik willen oproepen om theologie te gaan studeren! Het is een prachtige studie, er gaat een wereld voor je open, en wat de toekomst betreft: theologisch gedegen geschoolde medewerkers blijven ook in de katholieke kerk onontbeerlijk. 

Marika Meijer

Marika Meijer is verpleeghuispastor en woont te Oosterwijtwerd (Gr.). Bovenstaande bijdrage is de oorspronkelijke versie van de ingekorte brief die in Trouw van 31 mei 2008 verscheen.

Reacties

Ik denk dat 'In persona Christi' zijn en handelen ook voor vrouwen mogelijk is. In Acten 9 staat, dat Saul de mannen en vrouwen ging arresteren, die Jézus volgden. Jezus vraagt hem: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? En als Saul vraagt "Wie bent u Heer?" is het antwoord: "Ik ben Jezus, die jij vervolgt." Jezus is helemaal 'in persona' van die mannen en vrouwen die door Saul vervolgd werden. En zij zijn 'Jezus' die vervolgd word in hen. 'In persona Christi' is dus geen kwestie van chromosomen en genen, maar 'Jezus volgen en voor hem vervolgd worden."
Marie Cécile Maas - Théoule sur Mer, FranceReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Andere onderwerpen "Kerk zijn"" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol