Crisis in de kerk  
Europese Vereniging voor Katholieke Theologie
23/2/09

Crisis in de kerk

Verklaring

Wij, katholieke theologen uit 20 landen, verzameld te Gent voor een curatoriumvergadering van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie, zijn diep bezorgd over de actuele crisis in de katholieke kerk. In het bijzonder zijn we verontrust dat de onvoorwaardelijke opheffing van de excommunicatie van vier bisschoppen van de PiusX Broederschap de interne eenheid van de kerk bedreigt, evenals de geloofwaardigheid van haar getuigenis in de wereld (Gaudium et spes). Het gebeurde verzwakt bovendien aanzienlijk de positie van de theologie in haar dialoog met de andere academische disciplines.

Voor ons staan hier fundamentele elementen aangaande de receptie van het Tweede Vaticaanse Concilie op het spel, die duidelijk opnieuw herbevestigd dienen te worden:

  •    het dynamische karakter van openbaring en traditie, kerkelijke leer en liturgie (Dei verbum   Sacrosanctum  concilium);
  •   de collegiale uitoefening van het bestuur in de kerk (Lumen gentium);
  •   het volle respect voor de gewetens- en godsdienstvrijheid (Dignitatis humanae);
  •   en het daadwerkelijke engagement in de oecumenische en de interreligieuze dialoog (Unitatis redintegratio, Nostra aetate).

Leden van andere christelijke kerken, waarmee we gedurende decennia in dialoog zijn, vragen nu of de katholieke kerk concrete stappen zal zetten naar grotere eenheid. De recente gebeurtenissen tonen alvast dat een groot deel van de christenen het vertrouwen verloren heeft dat Rome de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie ernstig blijft nemen en deze vertrouwenscrisis is diep.

Als katholieke theologen in dienst van de kerk hopen we dat elke inspanning zal gedaan worden om dit vertrouwen te herstellen zodat het evangelie van Christus in volle vrijheid kan verkondigd worden.

Gent (Belgi), 15 februari 2009

Lieven Boeve, president namens het curatorium van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie

Reacties

Er is de laatste tijd veel te doen over de Kerken vooral over Seksueel Misbruik. Dan lees ik: de Kerk bloedt dood; natuurlijk wordt het er allemaal niet beter op maar er komt toch een tijd dat er geen Kerk meer is. Er gingen toch al steeds minder mensen naar een Kerk of ze moesten hem een keer nodig hebben maar dat is niet meer het echte. Nou hoeft er geen Kerk te zijn om te Geloven het Geloof staat daar los van. En als je een Geloof hebt, daar gaat het eigenlijk om. Laten wij er in het Leven samen maar wat van maken. Ik denk dat het belangrijker is dan je met de Kerk ophouden. Misschient past een Kerk wel niet meer in deze tijd. Het Leven is helemaal anders dan vroeger.
Joop Nuijten - Dongen


Inderdaad: crisis, maar hoelang al. En: die opheffing is een schandaal, dom en wordt gemotiveerd met een vrijwel leeg begrip van eenheid. En inderdaad: de genoemde principes dienen verdedigd. Echter: dat de positie van de theologie verzwakt wordt is mogelijk maar die zwakke positie t.a.v. andere disciplines is ook toe te schrijven aan de inhoudelijke crisis in de theologie en soms de wereldvreemdheid ervan. Maar het belangrijkste vind ik dat deze verklaring er weer een is van de zeer vele: diep bezorgd, verontrust, termen die heel vaak zijn gebruikt maar zelden of nooit iets hebben opgeleverd. En: "we hopen dat elke inspanning gedaan zal worden": door wie gedaan? wat is de bijdrage van de opstellers van deze verklaring? van welke aard zijn die inspanningen? Men verwacht toch waarschijnlijk niet dat het huidige vaticaan daaraan zal bijdragen. Dus tot wie is die eigenlijk gericht?
Dr. L. Laeyendecker - Doorn, Ndl



Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Andere onderwerpen "Kerk zijn"" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol