Bestuur orde oneens met Nederlandse dominicanen  
Home > Thema's > Kerk zijn > Andere onderwerpen "Kerk zijn" > Bestuur orde oneens met Nederlandse dominicanen

28/11/07

Bestuur orde oneens met Nederlandse dominicanen

Het bestuur van de orde der dominicanen blijft het oneens met de inhoud van de brochure Kerk en Ambt. Dat bleek vorige week tijdens een bezoek van een Nederlandse delegatie aan het hoofdbestuur in Rome. De reactie van het hoofdbestuur wordt nu vervat in een artikel, dat de Nederlandse dominicanen zullen sturen naar al degenen die Kerk en Ambt ook hebben ontvangen.

Eind augustus stuurde het bestuur van de Nederlandse provincie der dominicanen het boekje Kerk en Ambt naar alle parochies, bisschoppen en religieuzen in Nederland. De brochure bevat een analyse van de moeilijke situatie waarin veel plaatselijke kerken verkeren door het tekort aan priesters en de geringe bevoegdheden van anderen om leiding te geven en voor te gaan in de parochies. Ook bevat het boekje een historische studie en een pleidooi dat parochies de vrijheid krijgen en nemen om bekwame eigen voorgangers te kiezen, die – liefst na bevestiging door de eigen bisschop – voor zouden kunnen gaan in de eucharistie.

Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie deed kardinaal Simonis na verschijning van de brochure beklag bij het generaal bestuur van de dominicanenorde in Rome over de inhoud en verspreiding van. Daarmee werd ook het generaal bestuur van de dominicanen betrokken bij dit proces over een zo belangrijk onderwerp.

Overleg in Rome 

Op 20 november vond er een gesprek plaats over Kerk en Ambt in Rome. De delegatie van het generaal bestuur bestond uit Carlos Azpiroz o.p., magister (algemeen overste) van de dominicanen, vicaris Edward Ruane o.p., en bestuurder Marcio Couto o.p. De delegatie van het Nederlandse provinciebestuur bestond uit provinciaal overste Ben Vocking o.p., mede-auteur André Lascaris o.p. en Leo Oosterveen o.p.
Het generaal bestuur van de dominicanen deelt de pastorale zorgen van de Nederlandse dominicanen en ziet de nood ten aanzien van het ambt in de Nederlandse kerkprovincie. Niettemin heeft het bestuur bezwaren tegen (enkele) inhoudelijke opvattingen in het boekje en tegen de verspreiding van Kerk en Ambt zonder overleg vooraf met de Nederlandse bisschoppen en vooral met het generaal bestuur van de orde in Rome. Het generaal bestuur wil vermijden dat plaatselijke geloofsgemeenschappen hun eigen weg gaan, en wil evenmin fiat geven aan een zending van zelfgekozen voorgangers zonder bevestiging van een bisschop.

Een artikel namens het generaal bestuur 

De uitkomst van dit gesprek was dat de Nederlandse provincie Kerk en Ambt niet intrekt, maar dat zij aan allen die Kerk en Ambt ontvangen hebben een document zal toesturen namens het generaal bestuur, als antwoord van het generaal bestuur op Kerk en Ambt. Het Nederlandse provinciebestuur heeft op 22 november ter vergadering deze uitkomst overgenomen en bekrachtigd. Daarmee is echter niet gezegd dat de discussie over de verschillende posities ten aanzien van Kerk en Ambt beëindigd is. Mensen binnen en buiten de orde kunnen hun bijdragen aan de discussie (blijven) leveren.
Het document van het generaal bestuur wordt vervaardigd door Hervé Legrand o.p., een Franse dominicaan, theoloog en theologiehistoricus. Op dit moment is een eindversie nog niet beschikbaar en een precieze samenvatting is dus niet te geven. Bekend is wel dat Legrand vragen heeft bij de opportuniteit en effectiviteit van de wijze waarop in Kerk en Ambt de context van de Nederlandse kerkprovincie wordt geschilderd en oplossingen worden voorgesteld. Voorts heeft hij kritische kanttekeningen bij de manier waarop in Kerk en Ambt de geschiedenis van het ambt wordt geschetst en heeft hij theologisch een andere visie op het wijdingssacrament en de rol van de bisschop.

Na ontvangst van het artikel zal het vertaald worden en door de Nederlandse provincie toegestuurd aan allen die Kerk en Ambt ontvangen hebben. Daarmee is naar schatting twee maanden gemoeid.

Bovenstaande mededeling is overgenomen van de website van de Dominicanen in Nederland, waar het de datum van dinsdag 27 november 2007 heeft.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Andere onderwerpen "Kerk zijn"" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol