Open brief aan aartsbisschop Wim Eijk  
Home > Thema's > Kerk zijn > Ambten > Open brief aan aartsbisschop Wim Eijk
Maarten van Deventer e.a.
29/1/08

Open brief aan aartsbisschop Wim Eijk

Geachte Monseigneur Eijk,

Allereerst willen wij u feliciteren met uw benoeming tot aartsbisschop van Utrecht. Wij moeten u echter bekennen dat wij niet onverdeeld gelukkig zijn met uw verkiezing. U staat bekend als een man die sterk hecht aan de officiŽle leer van onze kerk. Het is deze instelling die volgens sommigen kan leiden tot een hernieuwde polarisatie binnen de Nederlands Rooms-Katholieke Kerk.

Als jonge en betrokken katholieken vinden wij het belangrijk om onze stem te laten horen in het debat over de toekomst van onze kerk. Het is juist deze stem van onze generatie die zo weinig gehoord wordt in deze discussie. Van het als progressief bestempelde deel van de Nederlandse kerkprovincie wordt weinig meer gehoord. De Acht Mei Beweging heeft zichzelf opgeheven en het recente schrijven van de dominicanen wordt door de bisschoppenconferentie weinig serieus genomen, ja zelfs beschouwd als een laatste zwanenzang. Het is echter onder andere deze fraaie zwanenzang die ons doet beslissen u te schrijven. De ideeŽn zoals verwoord in het door hen uitgegeven geschrift, Kerk & Ambt, liggen ons na aan het hart.

Om als kerk vitaal te blijven is het naar onze mening een goede zaak om de ruimte te geven aan initiatieven in de geest van oecumene en de ideeŽn zoals verwoord in Kerk & Ambt. In de huidige praktijk zouden wij ook het belang van de pastoraal werkers willen noemen. De realiteit is immers dat zij in het huidige pastoraat onmisbaar zijn. Hun werk en inzet houden onze kerk levend. Een opbouwende relatie tussen bisschop en pastores, zowel die met wijding als die zonder, is volgens ons daarom van groot belang.

Met dit schrijven vragen wij u open te staan voor de verschillende visies over kerk-zijn, die leven binnen onze kerkprovincie. Door een optimale benutting van de pastorale armslag die u binnen uw ambt is gegund is dit zeker mogelijk. Wij verwachten niet zozeer van u al onze opvattingen te delen, als wel de bestaande diversiteit te respecteren en te beschouwen als een groot goed.

Dit alles komt voort uit onze wens om als kerk in verscheidenheid ťťn te zijn. En wel in de geest van apostel Paulus die deze wens al schreef aan de KorintiŽrs: Een lichaam is een eenheid, die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen ťťn lichaam.

Hoogachtend, 

M.W.A. van Deventer
M.A. Braakhuis
T.B. Kruit

Maarten van Deventer, student archeologie, Myriam Braakhuis en Tobias Kruit, studenten theologie, zijn leden van het jongerenkoor van een Utrechtse parochie. Zij schreven bovenstaande brief op 20 januari 2008 aan de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vůůr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Ambten" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol