Mijn geweten deed mij besluiten tot wijding als vrouwelijke priester  
Home > Thema's > Kerk zijn > Ambten > Mijn geweten deed mij besluiten tot wijding als...
Vertalingen: Nederlands English 
Janice Sevre-Duszynska
5/11/09

Mijn geweten deed mij besluiten tot wijding als vrouwelijke priester

Het geweten is iets heiligs. Het geeft ons een gevoel voor wat goed of fout is en zet ons aan het goede te doen. Het geweten deed de Oostenrijker Franz Jägerstätter weigeren om toe te treden tot Hitlers leger. Op 9 augustus 1943 werd deze bescheiden boer en vader van vier kinderen geëxecuteerd omdat hij zijn geweten volgde.

Een jaar geleden was het verhaal over Franz Jägerstätter het thema van de preek van de priester Roy Bourgeois, werkzaam te Maryknoll, toen hij op 9 augustus 2008 mijn wijding als vrouwelijk katholiek priester bijwoonde in Lexington (VS). Roy die al heel lang een vriend van me is, is de stichter van de School of the Americas Watch. Hij heeft in totaal zo’n vier jaar in de gevangenis gezeten als gewetensbezwaarde vanwege zijn lidmaatschap van de beweging die ijverde voor de sluiting van de SOA. De SOA is een Amerikaanse militaire opleidingsschool voor Latijns-Amerikaanse soldaten gelegerd in Fort Benning, Georgië. Deze school heeft sinds 1946 leiders van doodseskaders en schenders van mensenrechten opgeleid.

Roy nam deel aan de viering ter gelegenheid van mijn wijding. Hij vierde de eucharistie aan mijn zijde tezamen met de andere vrouwelijke priesters en de vrouwelijke bisschop die mij wijdde. Hij legde mij zegenend zijn handen op nadat ik was gewijd.

In zijn preek zei Roy: “Het is ons geweten dat ons hier samen brengt. Hoe kunnen wij onze stem laten horen tegen de onrechtvaardigheid van de buitenlandse politiek van ons land in Latijns Amerika en Irak als we de onrechtvaardigheid negeren van wat onze kerk hier doet?” Roy Bourgeois volgde zijn geweten en negeerde de kerkelijke uitspraken tegen de wijding van vrouwen - de eerste keer dat een mannelijke priester met gezag deelnam aan de wijding van een rooms-katholieke vrouw -, en dat is een keerpunt van belang in de rooms-katholieke kerk. Zijn profetische woorden en daden, het Goede Nieuws van vandaag, zijn de wereld rondgegaan in kranten, tijdschriften, tv en het internet. Ze hebben vreugde gebracht vanwege de vernieuwing die ze aankondigen in onze kerk als een kerk waarin vrouwen het priesterlijk ambt bekleden als gelijken.

Binnen enkele dagen na mijn wijding werd Roy opgeroepen te verschijnen in het hoofdkwartier van zijn religieuze orde in Maryknoll, New York, om zijn deelname aan mijn wijding en zijn preek toe te lichten. Hij werd ondervraagd door zijn overste en twee raadsleden en hij kreeg het verzoek om het formulier in te vullen waarin priesters die het niet eens zijn met het kerkelijke beleid zich als zodanig bekennen. Dit formulier werd naar Rome gezonden. Gevraagd om zijn steun voor de wijding van vrouwelijke priesters in te trekken, weigerde hij. De Vaticaanse Congregatie voor de geloofsleer (vroeger de Inquisitie), nu geleid door de oud-kardinaal van San Francisco William Levada, stelde dat Roy geëxcommuniceerd zou worden: uit de kerk gezet die hij 37 jaar gediend heeft, als hij niet zou herroepen

Intussen schreven katholieken en mensen die interreligieus werk maken van vrede en gerechtigheid brieven aan de generaal-overste van Maryknoll, de pauselijke nuntius en hun plaatselijke bisschop, waarin ze hun steun uitspraken voor Roy  en vrouwelijke priesters. Ze stuurden e-mails aan de paus en aan kardinaal Levada.

Katholieke hervormingsgroepen, waaronder Call to Action, de Women’s Ordination Conference en Roman Catholic Womenpriests, stelden een petitie op voor het Vaticaan om Roy’s profetisch standpunt te ondersteunen. Onder de duizenden die het stuk ondertekenden waren 122 vrouwelijke religieuze leiders die zichzelf en hun religieuze orde met naam en toenaam noemden. Door dit te doen overschreden deze vrouwen ook de kerkelijke grenslijn tegen de wijding van vrouwen en volgden hun geweten. Niet lang daarna kondigde het Vaticaan aan dat het twee onderzoeken zou instellen naar de zuiverheid waarmee de nonnen trouw waren aan hun religieuze beloften. In geen enkel ander land wordt aan nonnen deze vraag gesteld.

Joegen deze dappere vrouwen de Vaticaanse kwelgeesten angst aan? Zijn de onderzoeken het gevolg van de stoutmoedigheid van deze ‘opstandige’ vrouwen? Sidderen de mannen in het Vaticaan omdat er meer religieuze vrouwen naar voren zouden kunnen komen om hun roeping duidelijk te maken om gewijde priesters te zijn?

Rooms-katholieke vrouwenpriesters groeien in aantal en dienen Gods volk in gemeenschappen van gewone mensen. We hebben vrouwen gewijd, inclusief nonnen, wier roeping het priesterschap is en zullen daarmee doorgaan. Paus Benedictus XVI heeft dit jaar ‘het jaar van de priester’ genoemd. Ik nodig onze priesterbroeders uit om te luisteren naar de stem van hun geweten en de grens over te steken naar ons als wij, vrouwen, gewijd worden.

Janice Sevre-Duszynska

De auteur is priester gewijd in de beweging van de Roman Catholic Womanpriests en is activist voor vrede en gerechtigheid; zij is gepensioneerd lerares en bereidt zich voor op haar graad van Doctor of Ministry. Deze tekst is overgenomen van de National Catholic Reporter van 8 augustus 2009.

Reacties

Ik ben blij met zulke mensen als Janice en Roy. Ze geven ons hoop op het aanbreken van een nieuwe tijd, een nieuwe Kerk. Het is echter steeds weer duidelijk dat die nieuwe kerk niet de kerk van Rome kan zijn, de Kerk die macht wil houden over de Geest die in ons leeft. Juist voor priesters die hun hele leven in dienst van die Kerk hebben gesteld, is dit een uiterst pijnlijke zaak. Maar het volgen van die Geest is de enige en ware weg naar verlossing en naar een Kerk die ons verbindt en uitdaagt het beste in onszelf tot ontplooiing te brengen. Ik hoop dan ook dat er steeds meer mannen en vrouwen hun geweten, hun dieper weten, zullen durven volgen, ons uitdagend hetzelfde te doen.
Hans van der Horst - Vianen


Prima, een opvolgster van de 'apostola apostolorum', Magdalena die door Jezus op Pasen naar de anderen werd gezonden met Zijn Kerugma. De Schrift is een goede voedingsbron voor het geweten. In dit geval Joh.20.
albert koot - amsterdam zuidoostReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Ambten" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol