Het aanvaarden van een (nieuwe) bisschop  
Home > Thema's > Kerk zijn > Ambten > Het aanvaarden van een (nieuwe) bisschop
Vertalingen: Nederlands English 
N.N.
30/9/08

Het aanvaarden van een (nieuwe) bisschop

Voorbeeld van een open brief van katholieken om naar hun (aarts)bisschop te sturen, in het bijzonder indien deze onlangs is aangesteld

Geachte bisschop,

Wij vragen u om in gebed te overwegen om een overeenkomst met uw kerkvolk af te sluiten. En die zou als volgt kunnen luiden:

* * *

Ik ………….., benoemd tot bisschop in het diocees …......…., bied naast een loyaliteitsverklaring  ten overstaan van paus Benedictus XVI en zijn opvolgers ook een loyaliteitsverklaring aan de door mij geadopteerde christelijke gemeenschap aan:

  • Ik beloof me in te zetten voor de opbouw van uw geloof, en de hulpmiddelen te accepteren en te gebruiken die u zo royaal geeft voor het gezamenlijk welzijn en het welbevinden van het volk, met name ook de armen in dit bisdom …….........  Ik zal dit in een open geest doen.
  • Ik beloof dat ik zal respecteren dat de werkelijke bezitter van deze hulpmiddelen de gemeenschap van het katholieke kerkvolk is.
  • Ik beloof dat ik meningsverschillen tegemoet zal treden met geduld en met een pastorale zorg die uit is op verzoening en begrip. Ik zeg toe dat ik uw brieven zal beantwoorden en uw belangen zo goed mogelijk zal behartigen.
  • Ik beloof dat ik onze integere priesters en religieuzen met vriendelijkheid en rechtvaardigheid zal steunen, en hun alle mogelijke hulp zal bieden die zij nodig hebben.
  • Ik beloof dat ik zal proberen de vroegere discriminatie door kerkelijke leiders op basis van geslacht of seksuele oriλntatie recht te zetten, en dat ik zorgvuldig zal nagaan hoe ik degenen kan helen die door de kerk gewond zijn.
  • Ik beloof dat ik, alvorens beslissingen te nemen die hen raken, zal nagaan wat het geloofsgevoel (sensus fidelium) van mijn mensen is.
  • Ik beloof dat ik elke dag voor u zal bidden, en vraag u om dat ook voor mij te doen.

Ik zal proberen een zo goed mogelijke bisschop te zijn, en aan de redding van uw zielen en de integriteit van de kerk de hoogste voorrang te geven. Ik bid God mij de kracht zal geven om trouw te zijn aan zijn wil, en ik verwacht dat u me daarbij zult helpen.

Getekend + ………………………. op ……………..

Getuigen voor het Godsvolk:       ……………….

                                                          ……………….

* * *

Nu u deze toezegging aan ons hebt ondertekend stellen wij verder voor dat u in artikelen voor ons diocesane blad verder toelicht hoe u deze taken gaat uitvoeren.

Bedankt dat u de verantwoordelijkheden als onze geestelijke leider op u wilt nemen. Wees ervan verzekerd dat onze goede wensen en onze gebeden u zullen vergezellen. We hopen en bidden dat u behalve een verantwoordelijke bestuurder ook een echte pastor voor ons zult zijn.

Met oprechte groet,

Ondertekend door katholieke individuele kerkleden/ groepen/organisaties

Cc: katholieke bladen, algemene media, andere katholieken in uw ambtsgebied.

Deze voorbeeldbrief komt van The Association for the Rights of Catholics in the Church (ARCC).
Deze kan vrij gebruikt worden maar men wordt verzocht de bron te vermelden; commentaren kunnen gezonden worden aan Robert Schutzius (rschutz1@prodigy.net).
Vertaling: Ruud Bunnik.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vσσr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Ambten" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol