Faculteit Katholieke Theologie gemankeerd van start  
Home > Thema's > Kerk zijn > Ambten > Faculteit Katholieke Theologie gemankeerd van star
Dr. Angela Berlis
25/1/07

Faculteit Katholieke Theologie gemankeerd van start

Vanuit het (oecumenische) IWFT Vrouwennetwerk Theologie maken we ons ernstig zorgen over de ontwikkelingen bij de oprichting van de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg/Utrecht en in het bijzonder over de plaats van vrouwen- en genderstudies daarbinnen. De omvang en de inbreng van dit vakgebied is binnen deze nieuwe opleiding volstrekt geminimaliseerd. Van de drie vrouwen die het vak gaven op de oude opleidingen voor rooms-katholieke theologie keert er niet een terug in de nieuwe opleiding.

We vrezen dat de herstructurering een manier is om vrouwen- en genderstudies uit de systematische vakken van de rooms-katholieke theologie weg te halen en terug te brengen tot de marge van hulp- en steunvakken. We maken ons er zorgen over dat deze opleiding hierdoor de fundamenteel kritische inbreng van vrouwen- en genderstudies gaat ontberen. Op deze manier krijgen de aankomende rooms-katholieke ambtsdragers en pastoraal werkenden evenals de aan deze faculteit opgeleide wetenschappers een opleiding waarbinnen ze niet in aanraking worden gebracht met inzichten en uitdagingen vanuit dit specifieke perspectief die in andere wetenschappen en in de maatschappij volop aan de orde zijn.

Binnen Europa hadden de theologische opleidingen in Nederland lange tijd een voortrekkersrol op het gebied van vrouwen- en genderstudies theologie, en juist de rooms-katholieke theologische opleidingen in Nijmegen, Tilburg en Utrecht liepen hierin van meet af aan voorop. Met respect werd en wordt in het buitenland gekeken naar wat hier bereikt is. Wanneer deze verworvenheden in de Faculteit Katholieke Theologie teniet worden gedaan, is dat een in meer dan n opzicht betreurenswaardige ontwikkeling.

Utrecht, 25 januari 2007
Prof. Dr. Angela Berlis
Voorzitter IWFT Vrouwennetwerk Theologie
Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht
a.k.h.berlis@uu.nl


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Ambten" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol