Thema's

Dit overzicht wil de breedte van het beoogde debat benaderen zonder onderwerpen in hokjes op te sluiten. Wel gaat het om onderwerpen waarbij voor het gelovig denken een bijzondere rol is weggelegd.

 1. Tussen begin en einde (het ethische debat over leven, lijden en sterven)
 2. Samenleving (het debat over actuele onderwerpen in het maatschappelijke leven van Nederland)
 3. Internationaal (het debat over spanningen tussen nationale idealen en internationale werkelijkheid)
  • Europa (over de Europese identiteit en de verhouding tussen economisch, sociaal en politiek samenwerken)
  • Mensenrechten (over de menselijke waardigheid en de waarde van ieders leven)
  • Oorlog en vrede (over achtergronden van oorlog en mogelijkheden van vrede)
  • Globalisering (over gerechtigheid en duurzaamheid in een kleiner wordende wereld)
  • Andere onderwerpen
 4. Kerk zijn (het debat over het christelijk geloven in gemeenschap)
  • Spiritualiteit (over het persoonlijke in geloven, alleen of in gemeenschap)
  • Bijbel (over teksten uit de Schriften en hun uitleg)
  • Liturgie (over vieren van geloof in verkondiging, gebed en delen van brood en beker)
  • Kerkstructuren (over kerk zijn, theologisch en praktisch; lokale kerk/wereldkerk)
  • Ambten (over ambten en diensten, over leiderschap door vrouwen en mannen)
  • Oecumene (over eenheid in verscheidenheid, over verhoudingen tussen de kerken)
  • Inculturatie (over de eigenheid en zelfstandigheid van geloofsgemeenschappen)
  • Andere onderwerpen "Kerk zijn"
 5. Religies en levensbeschouwingen (het debat over waarheid en samenleven van religies)
 6. Cultuur (het debat over de ontwikkeling van heel de mens)
Naar boven

Tussen begin en einde
Samenleving
Internationaal
Kerk zijn
Religies en levens-
beschouwingen
Cultuur
Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol