Crisis in de kerk  

Crisis in de kerk

Verklaring

Wij, katholieke theologen uit 20 landen, verzameld te Gent voor een curatoriumvergadering van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie, zijn diep bezorgd over de actuele crisis in de katholieke kerk. In het bijzonder zijn we verontrust dat de onvoorwaardelijke opheffing van de excommunicatie van vier bisschoppen van de PiusX Broederschap de interne eenheid van de kerk bedreigt, evenals de geloofwaardigheid van haar getuigenis in de wereld (Gaudium et spes). Het gebeurde verzwakt bovendien aanzienlijk de positie van de theologie in haar dialoog met de andere academische disciplines.

Voor ons staan hier fundamentele elementen aangaande de receptie van het Tweede Vaticaanse Concilie op het spel, die duidelijk opnieuw herbevestigd dienen te worden:

  •    het dynamische karakter van openbaring en traditie, kerkelijke leer en liturgie (Dei verbum   Sacrosanctum  concilium);
  •   de collegiale uitoefening van het bestuur in de kerk (Lumen gentium);
  •   het volle respect voor de gewetens- en godsdienstvrijheid (Dignitatis humanae);
  •   en het daadwerkelijke engagement in de oecumenische en de interreligieuze dialoog (Unitatis redintegratio, Nostra aetate).

Leden van andere christelijke kerken, waarmee we gedurende decennia in dialoog zijn, vragen nu of de katholieke kerk concrete stappen zal zetten naar grotere eenheid. De recente gebeurtenissen tonen alvast dat een groot deel van de christenen het vertrouwen verloren heeft dat Rome de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie ernstig blijft nemen ó en deze vertrouwenscrisis is diep.

Als katholieke theologen in dienst van de kerk hopen we dat elke inspanning zal gedaan worden om dit vertrouwen te herstellen zodat het evangelie van Christus in volle vrijheid kan verkondigd worden.

Gent (BelgiŽ), 15 februari 2009

Lieven Boeve, president namens het curatorium van de Europese Vereniging voor Katholieke TheologieOp dit moment zijn er nog geen bijdragen voor dit thema.

Terug naar "Andere onderwerpen "Kerk zijn"" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol