"Wij leven in bezet gebied"  
Home > Thema's > Kerk zijn > Andere onderwerpen "Kerk zijn" > "Wij leven in bezet gebied"
Wim Al
10/4/10

"Wij leven in bezet gebied"

Ik weet nog hoe verbaasd ik was toen dit gipsen Jezusbeeld (50 cm hoog) mij aanstaarde vanuit de etalage van een stoffig antiquiteitenwinkeltje. Een h.hart-borstbeeld? Dat kon ik nog wel ergens thuisbrengen. Maar Jezus met een pauselijke tiara op zijn hoofd? Dat vond, en vind, ik ronduit godslasterlijk.

Tegelijk maakt het in één keer duidelijk zichtbaar hoe ver de kerk kan afdwalen van haar oorspronkelijke bedoeling. Is de kerk niet geroepen om in haar leven en verkondiging de weg van Jezus te gaan en zich daartoe telkens te bekeren? In dit beeld zien we het omgekeerde. Niet de kerk bekeert zich tot Jezus’ weg. Maar ze heeft Jezus aangepast aan haar eigen, later gegroeide traditie. In dit geval heeft ze Jezus bekleed met een pauselijke tiara, alsof dat allemaal door hem al zo gewild en bedoeld zou zijn. Voor mij toen een reden om dit beeld te kopen. Niet uit devotie, maar als symbool van hoe de kerk haar eigen, later gegroeide tradities, ambten, leer en moraal heeft heilig verklaard en ze sindsdien rechtstreeks terug projecteert op Jezus en op de wil van God.

Niet de kerk gehoorzaamt aan God, maar God moet aan de kerk gehoorzamen. Als we op de jaarlijkse “roepingenzondag” bidden om (priester)roepingen, moeten we God er wel bij zeggen: “U mag niet naar vrouwen kijken, alleen naar mannen, en dan nog alleen naar ongehuwde mannen. Anders zijn het voor de kerk geen geldige roepingen”. Ik noem dit geen bidden meer, maar religieus buikspreken: God voorschrijven wat de kerk heeft bepaald. En – terecht – luistert God steeds minder naar dit soort gebeden.

De laatste weken hebben veel katholieken zich geschaamd over hoe de kerk(leiding) samenlevende homoseksuelen verbiedt om deel te nemen aan de Communie in de Eucharistie. Dezelfde kerkelijke normen gelden trouwens ook voor gescheiden mensen. Ook hier weegt de eigen, versmalde seksuele moraal van de kerk blijkbaar zwaarder dan het evangelie, waarin verteld wordt hoe Jezus aan tafel ging met tollenaars en zondaars, zodat er in de tempel in Jeruzalem schande van werd gesproken. Ik geloof dat voor Jezus wederzijdse liefde, zorg en eerbied tussen mensen zwaarder weegt dan hoe ze dit seksueel met elkaar beleven.

We merken steeds meer hoe een verstarde kerkleiding en een verstolde kerkleer proberen greep te krijgen op de Nederlandse katholieken, voor zover ze daar nog gevoelig voor zijn.

De theologische vorming van priesters in Nijmegen en Tilburg is door Rome afgekeurd. Te vrijzinnig. De theologische opleiding in Utrecht is door bisschop Eijk gezuiverd van alle kritische docenten. En zelfs dan is hem die opleiding nog te liberaal voor zijn a.s. priesters. Hij heeft het Utrechtse Ariëns-convict gesloten en zijn studenten gestuurd naar de Tiltenberg in Vogelenzang, een orthodoxe priesteropleiding met Romeinse goedkeuring, de trots en het Romeins visitekaartje van bisschop Punt. Hier worden priesters opgeleid c.q. ge-/misvormd tot papagaaien van de Romeinse kerkvisie en -leer. Let wel, het gaat hier om de pastorale toekomst van onze parochies en van ons bisdom, als we niet kritisch en weerbaar worden.

Ook de zondagse tv-uitzendingen van de eucharistie door de KRO staan zwaar onder bisschoppelijke curatele. Eerst moest pastor Joke Litjens als vrouw uit de vieringen verwijderd. Na het vertrek van pastor Denneman is gekozen voor een nieuwe formule van vieringen. Geen Belgische norbertijnen meer. Die hielden zich niet altijd aan de Romeinse tafelgebeden. Nu is gekozen voor traditionele parochies, waarin zoveel mogelijk latijn wordt gezongen en waarin geen woord wordt afgeweken van de door Rome voorgeschreven liturgische teksten.

En zo lijkt de Romeinse kerkleiding, vermenigvuldigd in de huidige Nederlandse bisschoppen als filiaalhouders, steeds meer greep te krijgen op katholiek Nederland. Ooit zei oud-vicaris Geukers, in ons bisdom, na de dood van bisschop Zwartkruis en de komst van zijn niet-welkome, door Rome opgedrongen opvolger bisschop Bomers: “Wij leven in bezet gebied”. En dat lijkt nog steeds zo.

Tot, hoop ik, de katholieken van Nederland durven opkomen voor hun eigen identiteit, getekend door een heel eigen geschiedenis. Dat vraagt inzicht daarin. En moed. En vooral trouw aan wat het evangelie in ieder van ons wakker roept.

Wim Al.

Pastor Wim Al was voorganger in de parochie van Schalkwijk, Haarlem. Sinds zijn emeritaat wordt hij nog regelmatig gevraagd voor te gaan in die parochie en schrijft ook regelmatig een column in het parochieblad Kwadrant. Deze column staat in het nummer van maart 2010.

Reacties

Dit stuk bedroeft mij als katholiek gelovige. Persoonlijk vind ik dat mensen die gewoon katholiek willen zijn en zich willen houden aan wat de paus zegt door de ideeën van de voormalige 8-mei-beweging, die ik terugvindt op deze website, gegijzeld worden. Men neemt soms ex-priesters als voorbeeld, terwijl zij degenen zijn die ontrouw geworden zijn aan hun roeping om Jezus als (ongehuwde) priesters te volgen. Wat ik mis, ook in dit stuk, is de liefde voor God zelf en liefde voor de Kerk. Het is constant kritiek op het gezag van de Kerk. Roept Paulus in zijn brieven aan christenen en dus ook ons niet op om voor onze herders (Paus, bisschoppen en priesters) te bidden. De veranderingen in de jaren zestig in de Kerk en de polarisatie daarna in de jaren zeventig hebben de Kerk geen goed gedaan. We plukken nu de wrange vruchten ervan. Er is geen eenheid in de Katholieke Kerk, zeker niet in Nederland. De website r-k-kerkplein.org bevordert die eenheid naar mijn mening niet.
Marian Koopman Jac.d. - Venhuizen


Gelukkig bestaan ze nog, kritische katholieken. Wij zijn de kerk! Op onze site www.parochieroden.nl verwijs ik naar dit artikel.
John Simons - Roden


Beste Wim, een heerlijk kritisch en betrokken geluid. Het is stuitend hoe de Romeinse kerkleding dermate in zichzelf gekeerd is dat zij het contact met haar gelovigen verliest. Het doet me denken aan het regime van Lodewijk de 16de met haar decadente hof, dat achter de poorten van Versailles haar eigen werkelijkheid had gecreerd. De afloop kennen we. Al zal het met de RKK wel niet zo gaan. Maar er is hier meer aan de hand. De schandalen zijn talrijk, slechts een zeer klein gedeelte bereikt nog de publieke opinie. 'Pratice what you preach' is hier een wat trieste raadgeving. Deze trend wordt versterkt door de aartsconservatieve greep uit Rome, hier in NL aangevoerd door de Opus Dei bisschop van Eijk. Ik kom uit een zeer katholieke familie, maar dit is mijn kerk absoluut niet. Ik denk er serieus over om me uit te laten schrijven en hoor dit signaal bij veel mensen in mij nabijheid. Ik ben blij met uw signaal, maar het is een kleine minderheid.
K. Kleingeld - Utrecht


Mij uit het hart gegrepen! Overigens, zoals onze (Dominicaanse) pastor zegt: Wij zijn óók de kerk en daarom blijf ik gelovige. Maar wel op bovengenoemde manier. In onze kerk gaan regelmatig leken m/v voor en tot voor kort ikzelf ook. Ik ben nu 83 en daarom heb ik 't stokje overgedragen aan wat jongere leden van de groep vrijwillige voorgangers; ook onze aangestelde pastor is een vrouw. Wij zullen doorgaan op deze wijze en alleen zullen we moeten stoppen, als ons dit met geweld onmogelijk wordt gemaakt.
Jan van Zeijl - SchiedamReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Andere onderwerpen "Kerk zijn"" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol